Divisjoni aastalõpu koosolekul keskenduti hoidmisele, ühtsusele ja misjonile

Avaldatud 29.11.2017, allikas TEDNews

Eglė Miliūnienė on kirglik oma usus. Pärast kahteteist aastat välismaal on ta just naasnud tagasi oma kodumaale Leetu oma abikaasa Robertase ja nende kolme lapsega. Mis on nende eesmärk? Olla tunnistuseks oma kogukonnas. Robertas töötab vabatahtiku piiblitöölisena ning Eglė õpetab muusikat, kasutades seda kui tööriista, et rääkida Jeesusest. Hiljuti valiti ta Leedu liidu nõukokku ning ta on üks üheteistkümnest Trans-Euroopa Divisjoni (TED) nõukogus olevast lihtliikmest.

Ta tunnistas, et kuna see oli ta esimene kord TED-i aastalõpu kokkusaamisel, oli ta veidi närviline. Samas ütles ta: „Oli väga huvitav kuulata igasuguseid ettekandeid erinevatest osakondadest“. Kuid see ei olnud vaid passiivne kuulamine ja märkmete tegemine. Selle nädala kohtumistel Bečićis Montenegros, mis toimus 13.-19. novembril, oli Eglė kaasatud mitmetesse diskussioonidesse. Ta rääkis kaasa arutledes probleemide ja võimaluste üle, kaaludes erinevaid variante, et edendada tema koguduse vaimulikkust ja evangelismimeetodeid. Ta leidis ennast töötamas koostöös teiste lihtliikmetega, arutledes TED-i edasiliikumist. Viimaks esitasid nad kolm sammu, mis nende arvates tooks kasu arutelule ühtusest ülemaailmses koguduses.

Samuti leidis ta võimaluse laulda oma enda loomingut hingamispäevaõhtusel jumalateenistusel ning julgustas juhte palvetama. Ta ütles: „See oli väga meeldejääv kogemus ning iga päev tõi midagi uut“. Ning lisas, et ta ootas, et koosolekute ajal oleks olnud rohkem aega palvetamiseks. “Ma loodan, et järgmisel aastal on meil kavas rohkem palveaega“.

See ei olnud kriitika, vaid teretulnud soovitus, mida kaaluda lisaks kindlaksmääratud palveaegadele ning mitmetele mitteametlikele varahommikustele palvejalutuskäikudele ja vaimulikele aruteludele Montenegro rannikul. Palveid siiski jagus, näiteks hetkedeks kui delegaadid kuulasid või vaatasid videoettekandeid 22. TEDi liikmesriigist.

Pildil: Trans-Euoopa divisjoni president Raafat Kamal.

Misjoniraportid

Trans-Euroopa divisjoni president Raafat Kamal julgustas uniooni juhte jagama lugusid misjonist ja lootusest. Igaühe ettekanne kestis 7 minutit. Esimene ettekandja, pastor Đorđija Trajkovski Kagu-Euroopa unioonist jagas videot, mis tõi paljudele pisarad silma. Video näitas, kuidas ADRA ja kohalik kogudus Belgradis toetavad kodutuid lapsi ja perekondi, kes on kohalikus immigrantide varjupaigas. ADRA mõjukeskus asub ainult 5 kilomeetri kaugusel Belgradi kesklinnast, pakkudes nii sotsiaalselt kui mentaalselt arendavat keskkonda, näiteks mängualasid lastele, käsitööd, keeleõpet ja nõustamist. Neil on ka oma transporditeenus, et põgenike lapsed saaksid koolis käia.

Väike, ainult 92. liikmeline Küprose misjon jagas oma raportis, kuidas nad kasutasid reformatsiooni 500. aastapäeva, et luua kontakti kogukonnaga. Olles kohalikus meedias reklaami teinud leidsid nad isegi mehe, kellel oli kreeka -ja ladinakeelne Piibel 1590. aastast, mis on tõenäoliselt isegi vanim Piibel seal saarel. Taani, Ungari ja paljud teised jagasid samuti, et reformatsiooni aastapäev on andnud hea võimaluse tunnistamiseks. Ka divisjon ise lõi loova videoseeria reformatsioonist, mis kogub tuntust isegi väljaspool Euroopat.

Poolas oli tulemusrikas Desmond Dossi elust rääkimine viie erineva linna tänavatel ning samuti Krakowi rahvusvahelisel raamatumessil. Nüüd on nad korranud samasugust ettevõtmist Martin Lutheri loo rääkimiseks. Mitmed unioonid rääkisid lugusid, kuidas kõigi liikmete kaasatus on toonud muutusi koguduse töösse.

Pildil: Arutelugrupid räägivad hoolitsemisest ja hoidmisest.

Hoolitsemine ja hoidmine

Sellegipoolest on divisjon täis väljakutseid. Mõnes unioonis vananeb tööjõud, mõnes on probleemiks väljaränne, teises sisseränne. Kõik see tekitab raskusi juhtimises ja tööjõu leidmises. Paljude mõtted keskendusid adventnoorte hoidmisele üha sekulaarsemaks muutuvas ühiskonnas.

Hoolitsemine ja hoidmine oli kohtumise kahe esimese päeva keskpunktis olev teema, tuues kokku murelikud juhid, et arutleda edasiste plaanide ja strateegiate üle.

Täiskogu koosolekute ja rühmatööde tulemusena jõuti seitsme soovituseni ja loodi “ideede pank”, mille abil unioonid, liidud ja kohalikud kogudused saavad oma kultuurilistele ja geograafilistele iseärasustele vastavalt välja töötada paremaid strateegiaid.

Osalejad rõhutasid, et hoolitsemise ja hoidmise teema peaks olema tähelepanu all igal suuremal üritusel ja kokkusaamisel. Edasine uurimine kohalikul tasandil peaks aitama teadvustada probleemi olemasolu. Eriliselt tähtsustati noorte kuulamist ja neile turvatunde loomist, lisaks vajadust paremaks arvepidamiseks ja "armulikuks" auditeerimiseks, mis võiks aidata liikmetel paremini suhtestuda nendega, kes mingil põhjusel kirikust eemale on jäänud.

Vaata hoolitsemise ja hoidmise soovituste täispikka nimekirja siit.

Pildil: Divisjoni aastalõpu koosolekul osalenud lihtliikmed.

Lihtliikmete esindajate vastus lepituse ja ühtsuse teemalisele arutelule

Aastalõpu koosolekud on aeg majanduslikuks aruandluseks, eelarve paikapanemiseks ja misjonitöö arengute vaatlemiseks erinevates divisjoni osakondades. Ühine arutelu on vajalik, et näha ja hinnata kiriku missiooni edu Euroopas.

Sel aastal viidi suhtlus täiesti uuele tasemele, kuna lihtliikmete esindajad võtsid initsiatiivi, et kokku saada. Selle tulemusena esitati divisjoni juhatusele kolm ettepanekut lepituse ja ühtsuse protsessiks, mis aitaksid paremini suhtestuda ülemaailmse kogudusega. Peakonverentsi (GC) aastakoosolekul aruteluks olnud teema järgselt on nende ettepanek pakkuda positiivset ja ülesehitavat tegevuste raamistikku.

Pildil: Peakonverentsi asepresident Geoffrey Mbwana.

Kuigi eelnevad divisjoni tegevusplaanid koguduse ühtsuse parandamiseks on pigem tehtud juhtkonna ja valitud delegaatide koostöös, siis seekord oli see täielik “rohujuure” tasandi algatus. GC asepresident Geoffrey Mbwana hindas kõrgelt positiivset meeleolu ja vaimsust. "Te olete olnud väga helded väljendades oma muret 2. lepitusdokumendi üle. Teie suhtumine on olnud tõeliselt südamlik." Ta lisas: " Tänan teid kristlike väärtuste hoidmise eest isegi selles keerulises olukorras, mida me püüame kirikuna käsitleda.”

Pärast detailset arutelu esitasid lihtliikmed kolm ettepanekut.
Kokkuvõtlikult ütleb ettepanek:

  1. Arvestades seda, et inglise keel ei ole enamike delegaatide emakeel, siis peaks kõik hääletusele tulevad dokumendid olema kättesaadavad enne aastakoosoleku toimumist.
  2. Kõik dokumendid peavad olema hoolikalt ja reeglitepäraselt kinnitatud ning ei tohiks vastuollu minna demokraatlike teguviisidega.
  3. Kõigil osapooltel tuleks võtta paus, aeg järgimõtlemiseks, et võimaldada palvemeelset arutelu leidmaks selliseid lahendusi ühtsuseks, millega nõustuvad ja mida toetavad nii peakonverentsi juhtkond kui seotud koguduse organisatsioonid. Rõhutati ka vajadust hoiduda selliste pauside ajal tegevustest, mis võiksid arutelu ohustada.

Arutelu käigus rõhutas Briti uniooni liidu esindaja Michael Mbui, et kogudusena on meil vaja olla kaasavad. Meil on vaja otsida mitte välistavaid, vaid kaasavaid lahendusi, et lubada kõigil oma osa anda. Teised tõid esile vajaduse istuda laua taha, üksteisele silma vaadata ja omavahel rääkida. Paljud väljendasid soovi pastoraalsele, lunastuslikule lahendusele.

Täispikk inglise keelne dokument ja ettepanekud on kättesaadavad siin ja need on edastatud Peakonverentsi juhtkonnale kaalumiseks.

Mälestused

Missugused mälestused inimesed endaga koju viivad? Raafat Kamal’i jaoks olid nendeks avatus ja ausus terve nädala kestnud arutelude juures, leidmaks teed positiivseks edasiliikumiseks. Seda väljendas ta ka oma ettekandes, juhtides tähelepanu juhtkonna väljakutsetele, sealhulgas erinevatele eemaldumistele, kuid samas pakkudes ka lahendusi. Lahenduste hulgas oli näiteks kahe jüngerluse kootsi kaasamine Kesk-Euroopa ja Skandinaavia riikide töösse ning uue laekuri abi ametikoha loomine, kelle peamiseks ülesandeks on juhatuse koolitamine.

Igaühele jäi midagi meelde. Olgu selleks suhtlus ja tutvumine, tuline arutelu, Daniel Duda juhitud inspireeriv hingamispäevakool või inspireeriv muusika Tihomir Lazić’i hingamispäevaks kokku pandud koorist. Teised nautisid varajasi, hiliseid ja hingamispäeva pärastlõunaseid jalutuskäike mööda mereäärt. Pastor Mbwana ütles oma kokkuvõttes, et ta nägi, et “üle kõige kõlavad divisjoni südamelöögid misjonitöö jaoks ja need on elusad ja tugevad.”

Ja Eglė? Tavaliikmest misjonitöölisena Leetu naastes ütleb ta lihtsalt: “Siin oli nii hea olla. Aitäh kõigi naeratuste eest!”

Rohkem pilte leiad TEDi Facebooki lehelt. Unioonide raportid on üleval Youtube's.

Balti uniooni video:

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat