Loma Linda ülikooli uurimus: ATH raskusaste on seotud videomängude sõltuvusega

Avaldatud 5.7.2018, allikas Adventist News Network

Loma Linda ülikooli käitumusliku tervise kooli teadlased jõudsid järeldusele, et aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH; inglispäraselt ADHD või ADD) raskusaste on seotud videomängude sõltuvuse raskusastmega.

Uurimus Video game addiction, ADHD symptomatology, and video game reinforcement (Sõltuvus videomängudest, ATH sümptomaatika ja videomängud kui erguti) avaldati 6. juunil ajakirjas The American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Uurimuse käigus leiti, et risk videomängudest sõltuvusse jääda ei ole seotud videomängude tüübi või mängude eelistustega.

„See tulemus kinnitab meie hüpoteesi ja varasemaid uuringutulemisi, mille kohaselt on inimestel, kel on tõsisem aktiivsus- ja tähelepanuhäire, suurem risk sattuda probleemse mänguharjumuse võrku,” ütles Loma Linda ülikooli käitumusliku tervise kooli dotsent doktor Holly E. R. Morrell. Uurimuse tulemused avaldati juuni alguses päevil, mil teadvustati obsessiivset videomängude mängimist kui rahvusvahelist terviseprobleemi. Maailma Tervise Organisatsioon lisas 18. juunil avaldatud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 11. väljaandesse hasartmängimise häire.

Morrell ütles, et eelmised uuringud on näidanud, et hinnanguliselt 23% inimestel, kes videomänge mängivad, on näha sõltuvuse sümptomid, mis võivad viia negatiivsete tervisetagajärgedeni heaolu, une, akadeemilise soorituse või sotsiaalse käitumise osas. Mängija iga ei olnud faktor. Meeste seas registreeriti rohkem sõltuvust kui naiste seas. Morrell ja tema meeskond testisid pea 3000 videomängude mängijat vanusevahemikus 18–57.

Morrell on sõltuvuste uurimise valdkonna asjatundja. Mais avaldas ta uurimuse Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (Küberpsühholoogia, käitumine ja sotsiaalne võrgustumine), milles ta koos oma kaasautoriga kirjeldas riske, mis kaasnevad videomängude sõltuvusega: füüsilise ja vaimse tervise probleemid, aga ka sotsiaalsed probleemid ja tööalane toimetulek.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat