TEDi aastakoosolekul väljendati toetust naiste tööle koguduse teenimises ja juhtimises

Avaldatud 23.11.2018, allikas TEDNews

Trans-Euroopa divisjoni (TED) nõukogu hääletas täna neljapunktilise dokumendi poolt, mille eesmärk on toetada naisi, kes töötavad pastorina või koguduse juhtkonnas. See hääletus järgnes pikale arutelule. Dokumendi eesmärk on sõnastada teemad, nii kohalikud kui üleilmsed, mis aitaksid toetada naiste tööd koguduses.

Esimeses punktis pöördub divisjoni nõukogu peakonverentsi poole, et see annaks välja ametliku seisukoha, mis toetaks naiste tööd nii pastorina kui koguduse juhtimises. Selline seisukoht oleks julgustav lisa koguduse ametlike seisukohtade reas, kus on näiteks seisukoht laste hooldamise ja kaitsmise, sõnavabaduse, inimese sooga seotud teemade, üleilmse vaesuse ja tervise kohta.

Vastuvõetud dokumendis on kirjas: „Võttes arvesse Seitsmenda Päeva Adventistide koguduses praegu peetavat arutelu naiste rolli kohta koguduses ja asjaolu, et see mõjutab meid nii kogudusesiseselt kui ka -väliselt, soovime, et peakonverentsi ametnikud algataksid ametliku seisukoha kirjutamise protsessi; see seisukoht kinnitaks naisi ja nende osa koguduse kõigil tasanditel. Soovime, et selle seisukoha visand esitataks peakonverentsi nõukogule 2019. aasta kevadkoosolekul ja et selle osas korraldataks hääletus 2019. aasta aastakoosolekul.”

Täna oli päevakorras ka kaks punkti koguduse käsiraamatust. Esimene oli seotud kogudusevanema kirjelduse sõnakasutusega. Võttes arvesse vastuvõetud otsuseid ja praeguse käsiraamatu joonealust sõnastust, on divisjoni ettepanek sõnastust selgemaks muuta.

„Kuna sõna „kogudusevanem” on sooneutraalne ja koguduse käsiraamatus ei ole viidet, et seda terminit võiks kasutada nii naise kui ka mehe kohta, siis soovime, et koguduse käsiraamatu komitee teeks muudatusettepaneku sõnastuse osas, nii et käsiraamatu sõnakasutusest tuleks esile, et kogudusevanem võib olla nii naine kui ka mees.”

TEDi nõukogu kiitis heaks TEDi sponsorluse komitee otsuse pakkuda järgmise kolme aasta jooksul haridustoetust 32 naisele, kes soovivad õppida pastoriks. Selle sponsorlusega näitab TED üles toetust naiste tööle kogudusetöös. Sponsorlus hõlmab 75% õppemaksust ja muudest kuludest.

Dokumendi tervikteksti saab lugeda siit.

Üleilmse koguduse 13 divisjonist on Trans-Euroopa divisjonis naiste osakaal koguduse juhtimises üks suuremaid – 14,5%.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat