Märtsi Meie Ajas

Avaldatud 7.3.2019

Aasta esimese kvartali viimases Meie Ajas keskendume inspiratsioonile ja uurime, missugune on adventkoguduse seisukoht Piibli ja Ellen G. White’i kirjutiste inspireerituse osas ning kuidas arusaamad on aja jooksul kujunenud. „Samamoodi nagu on elav inimene, kelle Jumal on loonud, on elav ka Tema Sõna,” kirjutab Krõõt Lõbus ning lisab: „Kõikidel Piibli autoritel oli Jumalaga eriline suhe ning Püha Vaimu juhtimisel kirjutasid nad saadud kogemused ja tarkuse üles enda ajastule omastel viisidel.”

Fookuse teise artikli autor Andres Ploompuu joonistab lugejale inspireerituse küsimuse arutelude ajajoone ning tõdeb, et „see, kuidas me usume Piibli meile antud olevat, mõjutab seda, kuidas me Piibli lugemisele ja mõistmisele läheneme”. „Niikaua kui Ellen White elas ja tegutses, valitses inspiratsiooni küsimustes teatav tasakaal,” selgitab Andres möödanikku, kuid „teatud põhimõttelised küsimused on nii sügavad, et avaldavad meie liikumisele enneolematut mõju”.

Märtsi numbris jõuab lõpule eelmise suve lõpus alanud rubriik Sügavamale, milles uurisime adventkogudusele omaseid põhimõtteid, seekord on viimase teemana vaatluse all loomine ja hingamispäev. „Kuidas saab orgaaniline aine tuleneda anorgaanilisest ainest? Ma ei tea! Mul ei ole vastust sellele küsimusele. Teadusel ei ole vastust sellele küsimusele.” – nii nenditakse ühes tekstis, millele teises kajab vastu: „Sellised komplekssed süsteemid ei teki iseeneslike looduslike protsesside tulemusena, need on geniaalse insenerluse tulemus.”

Juba teist aastaringi on ajakirjas rubriik Meie Aeg meie ajast, tänavu liitus kirjutajate ringiga Liina Lukk, kes käis vaatamas filmi „Tõde ja õigus”* ning pidi seal lisaks filmi vaatamisele tegelema iseenda analüüsimisega: „Kõrvulukustav krabin võib osutuda üsna kasulikuks valikute tegemise trenniks nii krabistajale kui ka tema kõrval istujale.”

Jätkame Helis Rosina eestvedamisel intervjuude sarja meie liidu töötajatega. Seekord räägib enda elust ja tegemistest Jõhvi koguduse pastor ja liidu noortetöö juht Aleksandr Tsugai: „Kõige olulisemaks pean suhtlemist Jumalaga, Piibli lugemise ja palve kaudu saavad alguse kõige suuremad asjad.”

Jätkub ka Mervi Kalmuse sari Uue Testamendi kaanon, seekord on uurimisteemaks Pauluse kiri efeslastele. Mervi kirjutab, et „Efesos oli Pauluse kolmanda misjonireisi kodubaasiks” ja kirjeldades antiikaja Efesose elu ning raskusi, kutsub üles meid enda olukorda vaagima: „See on mõttekoht ka meile. Kuidas balansseerime meie õpetusliku puhtuse ja siira armastuse vahel kõigi inimeste vastu koguduse sees ja selle ukse taga?”

Kompassi koguduse rubriigis annab Ruth Lobjakas ülevaate koguduse viimastest tegemistest ja selgitab uue koguduse loomise tagamaid: „Kompassi koguduse esimesed misjoniüritused on korraldatud selle mõttega, et leida kogukonnast uusi sõpru ja teha inimestele head.”

Kirjakoha rubriigis kirjutab Heino Lukk erinevusest selle vahel, kas inimese pilk on maha löödud või üles tõstetud: „Patt luurab ukse ees, kui jätad selle, mis on õige ja hea, tegemata, kui selleks võimalus on.”

Anne Vahtramäe kutsub prerubriigis laste ja ka iseenda kasvatamisel mitte alla andma: „Häda on selles, et loomupäraselt oleme me kõik, aga eriti teatud vanuses väikesed lapsed, väga enesekesksed.”

Terviserubriigis kirjutab Allan Randlepp eri sorti rasvadest ja kutsub üles saama teadlikuks ja sellega kaasnevalt rasvadega sõbraks.

Ajakirjas on ka Kogemuste kotike, kust saab lugeda kinnitavaid kristliku kasvamise kogemusi, ja lastele Silmatera, mis seekord viib meid Noa loo juurde. Jätkub ka järjejutt „Tuli mäel” ning viimasel lehel on Karin Milleri epiloog.

Märtsi Meie Aeg jõuab kogudustesse laupäeval, 9. märtsil. Ajakirja üksiknumber maksab 2,50 eurot. Ajakirja saab nii paberil kui ka pdf-formaadis osta e-poest.

* Tähelepanelik lugeja märkas, et fookuse kaks kirjutajat on justkui filmilinalt maha astunud: Andres ja Krõõt. Indrek kirjutab järgmises ajakirjanumbris. :)

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat