ADRA pöördumine rahvusvahelise põgenike päeva puhul 20. juunil

Avaldatud 20.6.2019, allikas Adventist Review

20. juuni on maailma põgenike päev. ADRA ühineb ÜRO ja kogu muu maailmaga, et pidada meeles miljonite põgenike julgust, tugevust ja sihikindlust ning et avaldada toetust perekondadele ja üksikisikutele, kes on sunnitud tagakiusamise või sõjaseisukorra tõttu oma kodust lahkuma.

ADRA on pühendunud põgenike, koduta jäänud laste, naiste ja meeste toetamisele ja kaitsmisele, pakkudes 40 riigis toitu, peavarju, vett, hügieenitarbeid, psühhosotsiaalset tuge ja teisi teenuseid.

ADRA usub, et põgenikel on õigus elada oma elu häbitundeta ning ilma sõja või tagakiusamise ahelateta. Sel põhjusel annab ADRA oma parima selles, et teenida kõiki abivajajaid.

Et töö kannaks rohkem vilja, soovib ADRA olla Jeesuse jalad ja käed, aga ka hääl neile, kes on kodust ilma jäänud, kellest vaadatakse mööda, kellest hoitakse kõrvale ja keda isegi välditakse.

ADRAl on adventkoguduses 131 võrgustikku, mis keskenduvad sellele, et kasvatada teadlikkust noorte inimeste hariduse olulisuse osas, eriti põgenikest laste ja noorte seas.

UNESCO statistikainstituudi andmeil ei käi koolis neli miljonit last ja noort. Lapspõgenikud jäävad viis korda suurema tõenäosusega kooliharidusest ilma kui muud lapsed.

Need hirmuäratavad numbrid on põhjus, miks lapspõgenikud ja koduta jäänud lapsed vajavad meie suurimat ja täielikku tähelepanu.

Samad andmed näitavad, et kui sõjakolded ei kao, kui kodutus ja majanduslik kokkuvarisemine jätkub, jäävadki need lapsed ja noored haridusest ilma, mis omakorda takistab neil saavutamast edu tulevikus. Kujuta ette, et kui sellele lapsele või noorele antakse võimalus lugeda, arutleda, mõtiskleda ja saavutada seega oma täielik võimekus – kui paljusid kogukondi mõjutaks positiivses suunas nende töö, kuna nad said käia koolis.

Kooliskäimine annab lastele võimaluse lõimuda oma uue kodukohaga, õppida ära kohalik keel, saada uusi sõpru ja omandada oskusi ning teadmisi, mis on vajalikud eneseväärikuse ja väärtustunde tekkimiseks ning uude kogukonda panustamiseks.

Seepärast on oluline, et me näitaksime Matteuse 25. peatüki kohaselt eeskuju, teeniksime teisi vaatamata sellele, kas need, keda teenime, on põgenikud, teistsuguse staatuse, soo või rahvuse esindajad või näiteks puudega. ADRA soovib olla Jeesuse muutuste hääl, nii et kõik saaksid elada Jumala kavatsuse järgi.

ADRA lubab kõneleda laste eest, kel puudub ligipääs haridusele, ning töötab koduta jäänud laste ja kõigi laste nimel, et nad saaksid hariduse ja et nad saaksid käia koolis. Meie maailma tulevased põlvkonnad ei peaks jääma ilma võimalusest saavutada oma täielik võimekus ja püüelda hariduses suurepäraste tulemuste poole.

Hariduse toel saavad lapspõgenikud ja noored põgenikud päästa end vaesuslõksust, elada maailmas, kus väikelaste surm ja alatoitumus on vähenemises ja paikades, kus ei ole sõjakoldeid, kus on koolid, koolitatud õpetajad ja turvaline õpikeskkond. Haridusel on suur mõju konfliktide vähenemisele ja ühiskonna positiivses suunas mõjutamisele.

Me soovime olla muutus, mida maailm vajab, kuid et selleni jõuda, on vaja rohkem kui ADRA üksi.

ADRA vajab ühte miljonit allkirja, et saata maailmajuhtidele kiireloomuline sõnum, et haridus on kõigile ja et me peame tegutsema selle nimel, et IGA LAPS IGAL POOL SAAKS KOOLI. Saad allkirjastada pöördumise, mis saadab välja ühehäälse sõnumi, et lapspõgenikud ja kõik lapsed on olulised, et nad väärivad head tulevikku, milleni pääseb vaid elumuutva hariduse toel.

ADRA soovib miljon allkirja kokku saada 2020. aasta juuniks. Pöördumine esitatakse UNICEFile ja teistele maailmajuhtidele, sellega kutsutakse üles tegudele, nii et IGA LAPS IGAL POOL SAAKS KOOLI.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat