Aastakoosolek: Adventkoguduse juhid kiitsid heaks kümnise jagamise plaani

Avaldatud 16.10.2019, allikas Adventist Review

Peakonverentsi aastakoosoleku esmaspäevasel nõupidamisel oli peamine teema kümnise võrdne jagamine selles osas, kui palju maailmakoguduse erinevad divisjonid panustavad peakonverentsi eelarvesse.

Finantside võrdse jagamise tulevikustsenaarium on, et koguduse 13 piirkonda (divisjoni) panustavad koguduse peakorteri (peakonverentsi) tegevusse ühesuguse protsendi. Peakonverents kasutab kümniseeraldisi nii peakorteri tegevusteks kui ka fondides, mis omakorda viivad kümniseraha peakonverentsilt tagasi divisjonidesse.

Adventkoguduse finantsstruktuuri üks osa on kümnis (10% koguduseliikme sissetulekust), mis antakse kohalikus koguduses. Kohalik kogudus saadab kümnise kohalikku koguduste liitu, mis selles piirkonnas koguduse tööd korraldab. Enamus kümnisest jääb liitu, et tasuda sealsete tegevuste eest, nagu pastorite palgad ja misjoniprojektid. Osa kümnisest saadetakse teistele koguduse tasanditele, kaasa arvatud peakonverentsile ja divisjonile.

Ajalooliselt on Põhja-Ameerika divisjon (NAD), mis on seitsmenda päeva adventistide koguduse sünnikoht, panustanud peakonverentsi eelarvesse suurema protsendi ulatuses. 2012. aastani oli NADi osa 8%, teiste divisjonide osa 2%.

Peakonverentsi nõukogu otsustas 2011. aastal langetada NADi osaluse 8%-lt 5,85 protsendile. Plaan oli mõeldud täituma kaheksa aasta jooksul.

2018. aastal esitas NAD ametliku hääletuse kaudu peakonverentsile ettepaneku alandada ka edaspidi divisjoni jagatavate kümniseprotsenti ja seada ühtlasi eesmärgiks saavutada võrdsus teiste divisjonide protsendiga.

Võrdsus tähendaks seda, et NADi ei tajuta enam kui koguduse „isa, vaid kui võrdset osapoolt teiste divisjonide seas nii vastutuste kui ka misjonitöö osas”, sõnas peakonverentsi laekur Juan Prestol-Puesán.

Pärast pea aasta aega väldanud dialoogi kõigi 13 divisjoniga esitati peakonverentsi nõukogu liikmetele 14. oktoobril plaan, mis saavutaks divisjonide võrdse protsendi aastaks 2030. Sealtpeale panustab iga divisjon peakonverentsi eelarvesse võrdse protsendi oma kümnisest.

„Meil on olnud väga intensiivsed ja head koosolekud, nii teiste divisjonide kui ka NADi esindajatega,” ütles peakonverentsi president Ted N. C. Wilson. „Meil on olnud tõsiseid vestlusi.”

Tutvustades seda muudatust, alustas Wilson sellest, et tunnustas NADi tööd koguduses üle maailma. Aastakoosolekul osalejad vastasid sellele aplodeerides ja püsti tõustes ning öeldes „aamen”.

Prestol-Puesán nõustus. „Kõik maailma paigad on NADi tänuvõlglased.”

Wilson selgitas, et dialoogis olid esindatud erinevad arusaamised. „Kas kõik jõudsid ühele meelele? Ei.” sõnas ta. „Kuid selles ettepanekus on sätteid, mis nõuavad arutelu.”

Arutelu, mis järgnes, tõigi esile erinevaid vaatepunkte.

Tänanud peakonverentsi laekurit ja tema meeskonda selle nõude arutamise eest, selgitas NADi laekur Randy Robinson: „Meil on eesõigus aidata misjonipõlde maailmas. Meil on olnud see eesõigus ja see on meil ka edaspidi. Me oleme tänulikud misjonitöö eest kogu maailmas, aga me oleme teadlikud ka sellest tööst, mida peab tegema siin, Põhja-Ameerikas. Meie soov on suunata neid vahendeid siia piirkonda.”

Eri paikade delegaadid väljendasid oma tänu NADile panuse eest maailma misjonitöösse. Teised saadikud väljendasid seoses ettepanekuga oma muret, et kuigi ettepanek on mõistetav, mõjutab see üleilmset evangeeliumitööd. „Need, kel on vähem raha, peavad rohkem maksma, samal ajal kui nad saavad vähem,” ütles NADi kuuluv koguduseliige Haycock Proffitt.

„Ma toetan seda ettepanekut rohkem kui 100%,” ütles Lõuna-Aafrika ja India ookeani divisjoni saadik Kenaope Kenaope. „Kui laps ei kasva, on ta oma vanemale mureks. Kui NAD ütleb, et nad ei saa enam olla isa, siis me mõistame seda. Tõesti, miks peaks laps lõputult kauaks jääma oma vanemate majja. Usaldagem Jumalat, et Ta kannab terve maailma kogudust.”

Pärast kaks tundi kestnud arutelusid hääletas aastakoosolek ettepaneku poolt. Pärast hääletamist tänas NADi president Dan Jackson delegaate, kes esindavad pea 200 riiki. „Ma soovin tänada meie õdesid ja vendi, et näitasite üles toetust Põhja-Ameerika divisjonile. Aitäh teile ja Jumal õnnistagu teid.”

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat