Üleilmses adventkoguduses kutsutakse palvetama Burundi pärast

Avaldatud 5.11.2019, allikas Adventist News Network

24. oktoobril, kui Burundi uniooni esimees Lamec Barishinga oli teel kohtumisele Ida- ja Kesk-Aafrika divisjoni kontoris Nairobis Keenias, võeti ta vahi alla. See arreteerimine on üks neist, mis viimasel ajal on Burundi adventkoguduse ja sealse valitsuse vahelise konflikti tõttu toimunud.

Mais palus üleilmse adventkoguduse juht Ted N. C. Wilson palvetada Burundi koguduseliikmete pärast. See eestpalvesoov väljastati pärast seda, kui arreteeritud oli 22 adventkoguduse juhti ja liiget. Vahistamiskorralduse andis Burundi valitsus ning sellele järgnes valitsuse ebaseaduslik sekkumine adventkoguduse juhtimisse riigis

Rühm inimesi, kes on seotud uniooni endise esimehega, on tema toel võtnud oma kontrolli alla kogudusehooneid, nii et praegused koguduseliikmed ei saa neid kasutada. Burundi politseiametnikud on adventiste hirmutanud ja rünnanud, nagu ilmneb sellest sotsiaalmeediasse postitatud videost. Vaatamata kuudepikkusele palvetamisele ja püüetele valitsusega hoonete kasutuse osas läbi rääkida ei ole edusamme tehtud.

Kõige selle tõttu kutsub seitsmenda päeva adventistide kogudus oma liikmeid Burundi pärast palvetama. Me palume, et lisaks palvetamisele jääks teie liikmeskond ja juhtkond kindlaks igasuguse vägivalla ja tagakiusamise ees. Me palume, et te palvetaksite järgneva pärast:

1. et pastor Barishinga vabastataks vanglast,

2. kaitset meie koguduseliikmetele nii füüsilise kui ka emotsionaalse vägivalla eest ja et meie pastorite ja liikmete vahi alla võtmine kui hirmutamise viis lõpeks,

3. et Burundi valitsus väärtustaks usuvabadust ega sekkuks koguduse administratiivsetesse otsustesse, vaid laseks koguduseliikmeil teenida vastavalt südametunnistusele, ilma et seda piiraks ükski valitsus või ametiasutus.

Oktoobris toimunud üleilmse koguduse aastakoosolekul tegi koguduse juht Ted N. C. Wilson päevakorras pausi, et kutsuda lavale Ida- ja Kesk-Aafrika divisjoni delegatsioon. Barashinga ei saanud aastakoosolekul osaleda, selle asemel saatis ta video, mis aastakoosolekul ette mängiti (aeg videos: 36.41–48.16).

„Ma pöördun teie poole siiras tänus, et Burundi koguduseliikmed on ikka teie palvetes,” alustas Barashinga. „Ilma teie palveteta oleksid kõik meie pastorid ja kogudusejuhid vahi all, mõned meist surnud. Meie Issanda käsi on ikka olnud tugevam kui vaenlase käsi.”

Adventkogudusel on Burundis umbes 186 000 liiget, seal on 23 kooli ja viis kliinikut. Rohkem infot Burundi koguduse seisukorra kohta leiab lehelt Adventist.org/Pray4Burundi. Kogudus palub sotsiaalmeediapostitustes kasutada teemaviidet #Pray4Burundi.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat