Pühas Vaimus palvetamine

Avaldatud 14.1.2020

Seitsmes päev

(Kokkuvõtlik materjal)

„Kristus, meie Vahemees, ja Püha Vaim paluvad lakkamatult inimeste eest, kuid Vaim ei palu nii, nagu seda teeb Kristus, kes pakub oma lepitavat verd, mis on valatud maailma algusest; Vaim on see, kes töötab meie südame juures, tuues sealt esile palveid ja patukahetsust, ülistust ja tänu. Tänu, mis meie huulilt voolab, on Püha Vaimu hingekeeli puudutava töö tulemus, kes toob esile pühi mälestusi, äratades südame muusika.“ (Ellen White, SPA piiblikommentaar, 6. kd, lk 1077–78)
Palve on paras väljakutse. Me ei näe Jumalat ja suu­rem osa meist kuuleb Teda harva, kui üldse. Me ei saa Teda puudutada ja vahel on tunne, et vastused palvetele on harvad. Meil on palju küsimusi selle kohta, kuidas palve töötab või miks ta ei näi töötavat.

Mäletan, kuidas palvetasin noore mehena ja see oli frustreeriv. Tihti muutusin uniseks (silmad kinni ja pea langetatud) ja teinekord läks mõte rändama asjade juurde, mida oli vaja teha, selle asemel et jääda Jumalaga vestlemise juurde. Laulud nagu „Vaiksel palvetunnil“ jäid minu jaoks arusaamatuks. Kuidas võiks keegi terve tunni jutti palvetada? Ma suudan vaevu 15 minutit vastu pidada. Üks uuring näitab, et pastorid pühendavad iga päev palvele 7–10 minutit. Ma tundsin end süüdi. Kõigist asjadest, millele pastor peaks aega pühendama, on palve kõige tähtsam.

Kui uurisin süvitsi Püha Vaimu teemat, jõudsin sel­lise tekstini: „Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtru­sele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.“ (Rm 8:26) Ma ei mõistnud tollal seda teksti täielikult, kuid ma sain aru, et Püha Vaim aitab meil palvetada. See mõte iseenesest hakkas mu palveelu muutma. Jumal oli lubanud, et Ta aitab mul palvetada, nii et hakkasin sellele lubadusele kogu südamest toetuma. Kui hakka­sin uniseks jääma, toetusin sellele tõotusele. Kui mu mõtted läksid uitama, tuletasin seda tõotust meelde. Tasapisi hakkasid mu palvete kvaliteet ja palvete kestus paranema. Ning kui ma veetsin rohkem aega palves, hakkasid isiklikud probleemid lahenema või kadusid sootuks ning imed hakkasid juhtuma. Ma ei oska seda selgitada, aga tõsiasi on, et palves veedetud aja pikkus on sama oluline kui meie palvesõnade kvaliteet.

Kuigi palve on vahel jätkuvalt väljakutseks, leian, et aeg lendab kiiremini ja mul ei ole enam probleeme unisuse või uitavate mõtetega. Ma tean, et Jumal kuuleb mu palveid, samamoodi tean, et Ta vastab neile omal ajal ja viisil. Nii et piibellikus mõttes tähendab Vaimus palvetamine inimlikku pingutust parandada oma palve­ aega, samal ajal usaldades, et Püha Vaim inspireerib ja väestab meid.

Palvesoovitusi

  • Kallis Isa, muuda mind palve­inimeseks ja kasuta mind teiste õnnistamiseks. Palun vala minu peale Püha Vaim ja anna mulle jõudu.
  • Palun päästa meie lapsed ja lapselapsed. Saada kõik taeva inglid neid igavesse ellu juhtima. Õnnista meie pastoreid, õpetajaid, evangeliste ja kõiki koguduseliikmeid palvevaimuga. Tõusku Sinu rahva ühendatud palvehääl taeva poole võimsa tänu­ ja eestpalvekoorina.
  • Issand, palume Sinu kaitset haavatavate laste ja teismeliste üle. Palume, et Sa kaitseksid neid inimeste eest, kes tahavad neid ära kasutada.
  • Issand, palun juhi otsuseid 2020. aasta pea­konverentsi töökoosolekul. Olgu kõik osalejad täidetud vaimuliku ärkamise ja armastuse vaimuga.
     
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat