Kogudusejuhtide vastus oikumeenilise ühisdeklaratsiooni allkirjastanud Itaalia pastorile

Avaldatud 2.3.2020, allikas Adventist Review

Inter-Euroopa divisjoni juhid kinnitavad adventkoguduse pikaajalist seisukohta. Järgnev on Inter-Euroopa divisjoni (EUD) pressiteade, mis kannab kuupäeva 24. veebruar 2020.

Laupäeval, 25. jaanuaril allkirjastas Itaalia kohaliku koguduse pastor koos teiste usugruppidega ühisdeklaratsiooni, mis, kuigi keskendudes erinevate usukogukondade auväärsele dialoogile, sisaldab seisukohti, mis lähevad vastuollu seitsmenda päeva adventistide koguduse põhimõtetega denominatsioonidevahelise suhtlemise osas.

EUD juhtkond ei kiida heaks oikumeenilise harta allkirjastamist ja kinnitab oma positsiooni seoses koguduste kaasamisega oikumeenilistesse ettevõtmistesse.

Selle tulemusena soovib EUD juhtkond selgitada seitsmenda päeva adventistide koguduse pastorite ja kogudusejuhtide kaasatust teiste usukogukondade koosolekutel ja üritustel.

EUD julgustab kõiki oma divisjoni kogudusetasandeid harima end nende väärtuslike põhimõtete osas ja lähtuma neist, mis on kirjas Piiblis, Ellen G. White’i tekstides ja erinevates dokumentides, mille on välja andnud adventkogudus ja mille sisu on seotud teiste uskkondade ja denominatsioonidega suhtlemisega. Me kinnitame, et

1. adventkogudus soosib koguduse organisatsiooni kõigil tasandeil dialoogi ja vastastikku lugupidavaid südamlikke suhteid ning mõistmist teiste usuliste konfessioonidega;

2. me kaitseme tugevalt ja oleme täielikult veendunud, et südametunnistusvabadus ja usuvabadus on kõigi inimeste võõrandamatu õigus. See pole midagi, mida me nõuame ainult endale, vaid õigus, mis on tagatud kõigile, ka neile, kes mõtlevad teistmoodi kui meie;

3. dialoog ja vastastikune mõistmine ei tähenda siiski teistega nõustumist pelgalt südamlike suhete tagamise eesmärgil;

4. meie koguduse põhitõed on hoolikalt ja püüdlikult ehitatud Piibli kindlale alusele. Need ususeisukohad määratlevad meie identiteedi kogudusena ja neid peaks hoidma alal meie koguduse tunnusmärgina;

5. peaksime adventkoguduse esindajatena rääkima selgelt selle kogukonna poolt, keda me esindame. Seega, me ei tohiks pidada läbirääkimisi või minema kompromissile millegi osas, mis läheb vastuollu meie koguduse ja selle põhiuskumuste põhimõtetega.

Me hindame asjaolu, et see avaldus avaldati 31. jaanuari Itaalia koguduste unioonis. See näitab selgelt, et Bolognas toimunu ei muuda adventkoguduse ametlikku seisukohta Itaalias.

__________________________________________

Seitsmenda Päeva Adventistide Itaalia Uniooni avaldus

Kallid õed ja vennad,

me oleme teadlikud ebamugavustundest, murest ja pettumusest, mis on tõusnud esile seoses uudisega oikumeenilisest üritusest, millel osales ka seitsmenda päeva adventistide koguduse pastor Giovanni Caccamo, kes allkirjastas dokumendi pealkirjaga „Bologna oikumeeniline harta“.

See sündmus ja dokumendi allkirjastamine ei esinda Itaalia uniooni seisukohta. Itaalia uniooni ametnikena ei olnud me üritusest teadlikud, sellel osalemine oli Bologna kohaliku koguduse pastori algatus. Me väljendame sellest johtunud olukorra üle kahetsust.

Kogudusejuhtide ja ametnikena hindame ja toetame kõiki algatusi, mis aitavad meil tunnistada oma usust austuse ja sõbralikkusega. Meie kavatsus on, et meie hääl oleks kuuldav igal koosolekul, nii oikumeenilisel kui teistsugustel, nii et me saaksime oma usku teistega jagada.

Me distantseerime end aga igasugustest seisukohtadest, mis õõnestavad meie evangeelset vabadust või mis vormivad meid otsuste järgi, mille on langetanud teised mõne teise kiriku suunas. Me ei saa tunnistada ega tunnista selle kiriku autoriteeti meie endi otsuste üle.

Seega, kuigi allkirjastatud dokumendil võisid olla tervikuna head kavatsused ja vaatamata faktile, et me tunnistame neid häid kavatsusi – rajada selle piirkonna erinevate usukogukondade vahel rahulik ja austav suhtumine –, ei peegelda allkirjastatud dokument teatud osas seitsmenda päeva adventistide koguduse seisukohti.

Kõigest sellest teadlikud olles, distantseerime end nimetatud dokumendist.

Aidaku Issand meil olla head usutunnistajad ja armu osalised Kristuses – teadmisega, et meie missioon ei tohi saada tingimuslikuks ühegi maise organisatsiooni ega võimu tõttu.

Seitsmenda Päeva Adventistide Itaalia Uniooni ametnikud

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat