20. juuni on põgenikele pühendatud hingamispäev

Avaldatud 18.6.2020, allikas TEDNews

Kord aastas kutsub seitsmenda päeva adventistide kogudus mõtlema oma liikmeid põgenike kehvale olukorrale kogu maailmas.

Seistes Inglismaal Doveri kaljudel võib näha Inglise kanalit, mis eraldab Inglismaad Prantsusmaast. Sellel kanalil on näha palju kaubalaevu ning nende vahel võib vaataja märgata pisikest paati, mis on inimesi täis tuubitud – need on põgenikud ja migrandid, kes on inimeste smugeldajatele suure summa raha maksnud ja riskivad nüüd oma eluga, et pääseda Briti vetesse. Nende elu on suures ohus.

Seda ei ole uudiste pealkirjades. Sellest ei saa lugeda Vahemere katastroofide kõrval. Maailm vaikib. Uudiste fookus on mujal. Teised lood vajavad jutustamist. Kas peaksime kristlastena kannatustele selja keerama?

Praegu on üle maailma 70 miljonit koduta põgenikku, kes otsivad asüüli või kes elavad põgenikuna teises riigis. Koguduse heategevusorganisatsioonil ADRAl on selliste inimeste abistamisel pikk ajalugu.

Hingamispäeval, 20. juunil tähistatakse koguduses ADRA üleskutsel põgenike hingamispäeva. „Me kutsume rahvusvahelist kogukonda üles leidma ajakohast ja inimlikku lahendust põgenikeküsimusele Liibüas ja teistes paikades. Me kutsume rahvusvahelist kogukonda üles tegelema probleemidega, mistõttu inimestest saavad põgenikud. Inimväärikus ja inimõigused on samad vaatamata muutuvatele oludele. Me kutsume meediat üles olema vastutustundlik põgenikekriisi ja sellega seotud sündmuste kajastamisel. Me kutsume ajakirjanikke üles esitama tasakaalustatud ja ausat pilti, mitte ärgitama inimestes hirme ja eelarvamusi. Me kutsume kogudusi üles rääkima, missugune peaks olema kristlik reaktsioon ja kuidas järgida Jeesuse eeskuju ka keerulistel aegadel.“

Euroopa kogudused on teinud ADRAga koostööd erinevates põgenike abistamise projektides. „Me kutsume inimesi üles, et meid ei juhiks mitte isekus, hirm ja eelarvamus, vaid et me vastaksime sellele kriisile kaastunde, tarkuse ja arusaamisega, et me jagame inimlikkust ja inimõigusi. Me usume, et igal inimesel saab olla positiivne mõju maailmale ja et igaüks saab põgenike abistamiseks midagi ära teha, kas või palvetada või iseennast selles küsimuses harida.“

Hingamispäevane teemajutlus „Jumala kuningriik“ on saadaval nii kirjas kui videos, selle peab pastor Marjukka Ostrovljanović. Pastor Ostrovljanović on pärit Soomest, ta on lõpetanud Newboldi kolledži ja teenib praegu pastorina Bavarias. Ta küsib: „Mis sa arvad, missugune on Jumala kuningriik? Millest unistad sina, kui mõtled Jumala kuningriigile? Me unistame kuningriigist, kus ei ole valu, konflikte ja pattu. Vastandina sellele näeme tänapäeva maailma. Aga kas sa oled mõelnud, et osa sellest kuningriigist võiks teoks saada juba siin maailmas, täna?“

Selline on tema sissejuhatus 20. juuni, põgenikele pühendatud hingamispäeva jutlusele.

Üleilmne põgenike hingamispäev on sündinud ADRA Euroopa haru ja Inter-Euroopa ning Trans-Euroopa divisjoni koostöös. Üleilmne põgenikepäev on üleilmse seitsmenda päeva adventistide koguduse teemapäevade seas.

Ingliskeelne jutlus avaldatakse 19. juunil Trans-Euroopa divisjoni YouTube’is.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat