Las olla elus mõned erilised päevad

Avaldatud 7.6.2009, autor Maia Hõlpus

Need sõnad kõlasid Elva adventkoguduse 15. aastapäevale pühendatud kontsert-jumalateenistuse avalaulus Elise Berta Tarto suust.

6. juuni oli kõigi kohaletulnute jaoks eriline päev. Aastapäevi on Elva kogudus iga-aastaselt pidanud alates viiendast, aga esmakordselt oldi kirikuruumides, seekord siis Elva baptistikoguduse palvelas. Nimetatud hoone asub raudtee vahetus läheduses. Revo Lastiku väikesest mõtisklusest kõlas, et raudtee on teedest küll kitsaim, aga sellel liiguvad väga raskekaalulised veosed. Jeesus on Mt 7:14 öelnud: „Kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu.“ Kogudus, mida võib võrrelda rongiga, tahab samuti mööda kitsast teed liikuda, sest see on tee ellu. 15 aasta jooksul on Elva adventkogudusse inimesi juurde tulnud ja ka ära läinud. Kahjuks jäävad inimesed vahel ka rongi alla. Loodame, et meie kogudus kedagi surnuks pole ajanud.

Elva adventkoguduse segakoori lauljatele olid appi tulnud Tartu inimesed ja üheskoos lauldi mitmeid laule Loojale kiituseks.

Elva baptistikoguduse liige Eda Koppel tunnistas, et tema on adventistide külvist idanenud seeme ja saanud tunda nende armastusetegusid konkreetsete abikäte läbi.

Nauditavat külakosti pakkus ansambel D-duur positiivsete Jumalat ülistavate muusikapaladega, millest enamus oli lauljate omalooming.

Esmakordselt 1,5-aastase tegutsemisaja jooksul astusid kolm laulvat neidu – Laura, Piia ja Kaja – üles ühise nimetaja, „Pauliine“ all. Aeg-ajalt teeb „Pauliine“ neidudega koostööd ka „Paul“ – kitarrist Marko.

Elva baptistikoguduse pastor Peeter Tamm mõtiskles Jh 10:9 põhjal: „Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad.“ Kuhu me pääseme Jeesuse kaudu? Pääseme patust, selle karistuse eest, ilma Jumalata elust, selle tagajärgedest, surmahirmust. Käia sisse Jeesuse kaudu tähendab mitte sisse ja välja kogudusest kogudusse, vaid vabadust. Kes tuleb Jeesuse kaudu Jumala riiki, sellel on vabadus. Jeesus vabastab patu sundiva mõju alt. Kiusatused jäävad siiski alles. Väljend „leiab karjamaad“ tähendab saada toitu oma vaimule, sisemisele inimesele. Ei ela ju inimene ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.

Muusikaline tervitus baptistikoguduse poolt tuli Kallelt ja Reiolt, kes laulsid Jumala suurusest ja ennast ka kitarridel saatsid.

Elva adventkoguduse pastor Rein Kalmus kõneles Lk 17. peatükist pärit teemal, kuidas Jeesus tegi puhtaks kümme pidalitõbist. Kõik mehed olid õnnelikud, ent vaid üks märkas tulla tagasi Jeesust tänama. Kuigi Elva adventkoguduse 15 aastat on justkui poisikeseiga, on siiski põhjust Jumalat tänada. Artur Alliksaarelt pärinevad järgnevad luuleread:

„Ei ole paremaid, halvemaid aegu,
on ainult hetk, milles viibime praegu.“

Minevik on läinud ja seda ei saa tagasi. Meil on käes tänane päev. Milline saab olema homme, see sõltub meie tänase päeva valikutest. Loomulikult tahame, et see oleks kaunis. Hb 3:7 öeldakse: „Täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks.“ Tehkem alati parimad valikud, valikud Jumala kasuks, Kristuse kasuks, koos Kristusega! See, mida me täna otsustame, mõjutab meie tulevikku. Hoidkem silmade ees oma Issandat Jeesust Kristust, sest Tema on meie parim eeskuju! Mingem alati seda teed mööda, mida Tema näitab! See lõpeb igavikus Jumala juures.

Lõpetuseks kõlas kogu saalitäie rahva ühine palvelaul „Jumalaga, kuni kohtume!“

Jaga Facebookis
Vaata lisaks
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat