13. hingamispäeva annetus ületas esmakordselt ühe miljoni dollari piiri

Avaldatud 21.4.2014, allikas Adventist News Network

Möödunud nädalavahetusel kogunes peakonverentsi juures kevadkoosolek, mis tervitas rõõmuga uudist, et möödunud aastal ületas Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus olulise rahandusliku maamärgi.

2013. aasta 13. hingamispäeva annetus ületas esimest korda koguduse ajaloos ühe miljoni USA dollari piiri. 13. hingamispäeva annetust kogutakse iga kvartali viimasel laupäeval ülemaailmses koguduses sihtotstarbeliselt. See annetus annab liikmetele võimaluse annetada kindlatele projektidele, mis kasvatavad adventkogudust olulisel määral.

Koguduse laekuriaruandes (9. aprilli seisuga) on märgitud, et möödunud aasta rekordiline annetus aitab rajada uusi kogudusi ning toetada uuenduslikku evangelismi Euroopas, sealhulgas rajada misjonikeskusi Kreekasse, Makedooniasse.

Ka kümnise ning muu annetuse osas paistis möödunud aasta võrreldes eelmistega silma. Võrreldes 2012. aastaga laekus Põhja-Ameerika divisjonist 9% enam kümnist, mis on 949 miljonit dollarit. Teistest divisjonidest laekus kümnist rohkem 3,6%, mis kokku on üle 1,4 miljardi dollari.

Misjoniannetuste osakaal väljastpoolt Põhja-Ameerikat kasvas samuti, jõudes keskmiselt 64 miljoni dollarini – eelmise aastaga võrreldes on kasv 6%.

„Vaatamata USA majanduse aeglasele kasvule on enamus riike üle maailma stabiilsed,“ ütles adventkoguduse laekur Robert E. Lemon (pildil). Seda peegeldab tõsiasi, et kümnise ja annetuste osakaal väljaspool Põhja-Ameerikat kasvab.

„Me kiidame kümnise ülemaailmse kasvu eest Jumalat. Eriti tänulikud oleme misjoniannetuste kasvu eest, sest need on aidanud pehmendada Põhja-Ameerika kümniste vähenemisest tekkinud auke,“ ütles adventkoguduse peakonverentsi president Ted N. C. Wilson.

Wilson viitas plaanile vähendada Põhja-Ameerikast saadava kümnise osa, mis jääb koguduse peakorterisse – 2012. aastal oli see 8%, 2020. aastaks soovitakse jõuda 6%ni.

Kevadkoosoleku delegaadid kiitsid heaks sihtotstarbelised kulutused, mille esitas koguduse strateegilise planeerimise ja eelarvekomitee:

* 1,6 miljonit USA dollarit tervise- ja haridustöö edendamiseks Lähis-Ida Põhja-Aafrika unioonis (MENA),
* 600 000 dollarit Lõuna-Aasia Vaikse ookeani divisjonile Hope Channel Indoneesia käivitamiseks,
* 650 000 dollarit teoloogilise hariduse keskusele Põhja-Aasia Vaikse ookeani divisjonis,
* 8 miljonit dollarit Hope Channelile, pikendamaks adventkoguduse televõrgustiku satelliidi- ja DirectTV lepinguid 2020. aastani,
* 2,8 miljonit dollarit koguduse 13 divisjonile ja MENAle.

Pärast laekuri aruande ärakuulamist väljendas Wilson tänulikkust koguduse finantsosakonna töötajatele. „Me oleme väga tänulikud koguduse laekuritele nende väga hoolika majapidamistöö eest koguduse fondidega,“ ütles Wilson.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat