Tülitseda… kuidas?

Avaldatud 26.10.2014, autor Marge Randlepp, allikas Meie Aeg

Suhtlemine võib olla väga väsitav. Pole vahet, millistele suhetele mõelda – laste ja vanemate, abikaasade või kolleegide omavahelistele suhetele; see, et me oleme erinevad, teeb konfliktide mitteesinemise peaaegu võimatuks. Ja see omakorda koormab suhteid, sest tavaliselt arvavad mõlemad pooled, et tema arvamus sellest, mis parasjagu arutluse all, on just õige. Kahjuks lõpevad  paljude suhete jaoks eriarvamustele jäämised võõrandumisega. Tegelikkuses leiaksid paljud erimeelsused lahenduse, kui osapooled oleksid tahtlikud lugupidamisega üksteist kuulama.

Roomlaste 12:18 ütleb: „Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega!” Ainuüksi see tekst võib muuta paljude suhete kulgu. Siiski tundub teksti rakendamine igapäevaellu raskem kui selle lugemine. Alljärgnevalt on kirjas viis võimalust, mida võime kasutada kõigis suhetes, et neid lõhkumise asemel eelkõige ehitada. 

1. Peatu ja palveta.

Mida iganes sa teed – räägid, vaidled, võitled, tülitsed – peatu. Hinga sügavalt sisse, ja siis veel kord (mõned inimesed vajavad rohkem kui paari sissehingamist). Palveta ja palu Jumalal abi, et ennast maha rahustada, kainelt mõtelda ja mõistlikult käituda. 

2.  Jää meeskonna­mängijaks.

Enamik konflikte areneb välja sellest, et mõlemad osapooled on veendunud oma arvamuse õigsuses. Lihtsalt öeldes – tahame tõestada teisele inimesele, et tõde on meie poolel, meie oleme võitjad. Ärategemise suhtumine peaks muutuma võit-võit suhtumiseks. Selle asemel, et välja selgitada võitja ja kaotaja, võiks otsida mõlema poole n-ö võitu. Kui ka ainult üks osapool omandab sellise suhtumise, muutub kogu vestluse õhustik ja sellest „võit-võit” suhtumisest saab mõjutatud ka teine osapool. 

3. Kuula. Kuula. Kuula.

Eriarvamuste keskmeks on tihti  üksteisest valesti aru saamine, mida põhjustab enamasti see, et me ei kuula. Me vaatame maailma läbi oma prillide, mille klaasid on omandanud meie kogemuste, väärtuste ja ootuste värvi. Konflikt areneb sellest, et teisel inimesel on oma prillid, mille klaaside toon erineb meie omadest. Kui me suhtleme, arvestamata sellega, et teine näeb asju teisiti, muutume ebaõiglasteks kohtumõistjateks. Ainus viis mõista sügavamalt, mida teine tahab meile öelda, on teda kuulata. Kuulata teise osapoole ootusi, unistusi ja kogemusi. 

Et teist tõeliselt kuulda, peame kuulama silmadega, südamega ja meelega, mis aitab meil mõista ligimese maailma. Siis saavutame sügavama teise inimese mõistmise ja nägemise. 

4. Rõõmustugem erinevustest.  

Aktsepteerige fakti, et me oleme kõik erinevad ja me võime oma erinevusi kasutada pigem tugevuste kui nõrkustena. Ei pea minema ei minu ega sinu viisil; me võime luua lahenduse, mis kaasab ideid mõlemalt poolelt ja mille tulemus on parem mõlema jaoks. Nii sünnib suhetes sünergia, mis lubab kasvada tugevamaks ja loob sügavamaid sidemeid. 

5. Ole tänulik. 

Täna Jumalat antud tarkuse, jõu ja tahte eest lahendada ja taastada oma suhteid. Täna teist inimest tema tahtlikkuse eest leida lahendus n-ö patiseisule. See loob sooja ja toetava õhustiku ning suurendab usaldust suhtes. Selline positiivne protsess sillutab teed tulevaste konfliktide ja olukordade lahendamisele tulevikus. 

Konfliktidega tegelemine on igas suhtes järjepidev ja vahel frustreeriv protsess, kuid Jumalaga ei jää me hädamülkasse. Tema vägi on saadaval kõigile, kes küsivad. Matteuse 7:7 ütleb Jeesus: „Küsige ja teile antakse.” Kui te küsite, siis suudate elada rahus kõigiga. Pühenduge muutumisele, olge koostöö pakkumistes initsiaatoriks ja vaadake, kuidas teie suhted kasvavad uutesse kõrgustesse. 

Koostatud Willi ja Elaine Oliveri kõneluse põhjal, kes on peakonverentsi pereteenistuse juhid, nende juhitud pereteemalised saated inglise keeles on järelvaadatavad: http://realfamilytalk.hopetv.org

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat