Venemaa president allkirjastas usuvabadust piirava seaduse

Avaldatud 12.7.2016, allikas Adventist Review

Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse juhid on väljendanud Vene ametnikele muret seoses uue seaduseelnõuga, mis piiraks oluliselt misjonitegevusi Venemaal, eelnõu järgi on keelatud kodukirikud ja usulise kirjanduse vaba jagamine.

Eelnõu on osa terrorismivastasest eelnõust, Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas seaduse 7. juulil.

Adventkogudus saatis Putinile pöördumise palvega eelnõud mitte allkirjastada ning adventistid kogu Venemaal ja mujalgi eraldasid juuni lõpus ühe päeva paastumiseks ja palvetamiseks.

Üleilmse adventkoguduse usuvabaduse ja avalikkussuhete direktor Ganoune Diop pidas eelnõu teemal arutelusid duuma saadikutega oma visiidil Moskvasse.

„Ma rääkisin probleemist seoses selle seadusega ning jagasin meie muret seitsmenda päeva adventistidena,” ütles Diop Adventist Review'le.

„Ametliku põhjendusena toodi esile, et kõnealuse seaduse eesmärk on võidelda terrorismiga,” sõnas ta. „Kuid siiski võib see muutuda usulise tagakiusamise vahendiks, kuna probleem on selle mitmetitõlgendatavuses.”

Kogudusejuhid väljendasid juba varem muret, et eelnõu sõnastus on mitmeti tõlgendatav ja seda saab tõlgendada erinevalt.

Seadus jõustub 2018. aastal ning see keelab misjonitegevused elupiirkondades, usukogunemised kodudes ja palvekogunemised sõpruskondades.

Seaduse järgi peavad usklikud, kes soovivad oma usku teistega jagada – kas interneti vahendusel või usulise kirjanduse jagamisel –, taotlema usuliselt ühenduselt vajalikud dokumendid.

Vene kodanik, kes kõnealust seadust rikub, peab maksma trahvi 5000 kuni 50 000 rubla (70 kuni 700 eurot), organisatsioon peaks maksma 100 000 kuni 1 miljon rubla (1400 kuni 14 000 eurot). Teiste riikide kodanikud saadetakse maalt välja.

Euro-Aasia divisjoni usuvabaduse ja avalikkussuhete direktor Oleg Gontšarov kirjutas president Putinile avaliku kirja, milles kutsus üles eelnõud mitte vastu võtma ja nimetas seda „peamiste inimõiguste karjuvaks rikkumiseks, igale inimesele nende Looja poolt antud võõrandamatu õiguse – väljendada oma usulisi veendumusi – rikkumiseks ja Venemaa põhiseaduses ning rahvusvahelises õiguses sätestatud õiguste rikkumiseks.”

Gontšarov ja Diop pidasid seaduse teemal nõu kohalike adventjuhtidega kolmepäevasel kohtumisel Moskvas.

Diop sõnas, et iga adventistist usuvabaduse juhi töö on levitada evangeeliumisõnumit mõjukatele inimestele, astudes nõnda selliste piiblikangelaste jalajälgedes nagu Mooses, Joosep, Taaniel ja Ester.

4.–6. juulini väldanud kohtumise viimasel päeval külastasid kogudusejuhid riigiduumat ja avalikku koda, viimases kohtusid nad rahvuste- ja uskudevaheliste komitee juhi Josif Diskini ja Dagestani kojaliikme Vladimir Lagkujeviga.

Riigiduuma läks pärast misjonitegevusi puudutava seaduse vastuvõtmist suvepuhkusele.

Gontšarov väljendas lootust, et riigiduuma võtab tuleval sügisel vastu seadusemuudatuse ja sõnas, et adventkogudus peab selle tõekssaamiseks teiste usukogukondadega koostööd tegema.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat