Tõotuse pojad

Avaldatud 29.11.2016, allikas Meie Aeg

„Siis ütles Jumal: „Siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak. Ja ma teen temaga lepingu, igaveseks lepinguks tema soole pärast teda.““

1Ms  7:19

Sissejuhatus

Kooli algklasside lastevanemate koosolekul rõhutas direktor emade ja isade toetuse olulisust oma lastele. Ta julgustas neid võtma iga päev aega, et olla oma lastega ja püüdma osaleda kooli kohustustes nii palju kui võimalik. Enamus selle kogukonna vanematest töötas väljapool kodu, nii et direktor sai aru, et neil on raske pühendada vajaminev aeg, et oma lapsi paremini mõista.

Kui ta lõpetas, tõusis üks isa alandlikult püsiti ja seletas, et nädala sees ei olnud tal oma poega võimalik töögraafiku pärast näha. Ta lahkus vara hommikul, kui poeg veel magas, ja jõudis hilja õhtul päras seda, kui poeg oli voodisse läinud. Koolijuhataja kurvastas, kuuldes isa dilemmast ja teadis, et see teeb pojale haiget.

Kuid siis jutustas isa väikesest traditsioonist, mida ta õhtuti pärast koju jõudmist tegi. See hoolitsev isa lipsas vaikselt oma poja tuppa head-ööd-musi andma, olles väga ettevaatlik, et poissi mitte äratada. Ja siis, et poiss võiks teada, et ta oli talle öö-musi teinud, tegi ta voodilina nurga sisse sõlme. Igal hommikul, kui poiss ärkas, teadis ta, et isa oli teinud talle head-ööd-musi. Väike sõlm lina nurgas oli isa viis väljendada oma armastust pojale. Isa lugu liigutas koolidirektorit, eriti kui talle meenus, et tegemist oli kooli ühe parima õpilasega.

Armastuse väljendamiseks on palju erinevaid viise. Isa leidis lihtsa ja tõhusa viisi, et öelda oma pojale, et mõtleb tema peale. Laps tundis oma isa hoolitsust läbi lihtsalt teostatava ˛esti. Vahel keskendume liiga palju sellele, kuidas midagi öelda, ja unustame enda väljendamise ausa tunde kaudu. Siiras musi ja väike sõlm tähendasid pojale rohkem kui kohusetundest tehtud patsutus pea peale või kallid kingid.

Kas sinu lapsed tunnevad sinu armastust nende vastu? Kas su südamekeel ulatub sõnadest kaugemale? Lihtsal embusel, täis puhast kiindumust, antud ühegi lauseta, on vägi parandada peavalu ja kriimustatud põlvi.  See võib peletada lapse kartuse pimeduse suhtes. Isegi väike beebi, kes ei saa ühestki sinu öeldud sõnast aru, võib tunda sinu südame armastust.

Tänane sõnum keskendub Jumala antud rollile, mis on antud kristlastest vanematele – väljendada oma lastele ehedat armastust.  Avatekst Piiblist räägib meile ühest suuremast vanema eeskujust Piibli ajaloos: Aabrahami elu.

I  Aabrahami vaimulik vundament

Kõik sai alguse Jumalast, kõikide isade Isast, kui Ta kutsus Aabrami (hiljem sai temast Aabraham) suure rahva isaks. Enne veel, kui Aabraham vastas Jumala kutsele jätta maha Kaldea Uur, valmistas Jumal selle valitud mehe vaimulikku vundamenti paganlikus ühiskonnas.

Aabraham ei ole lihtsalt ühe lapse isa. Tema järeltulija oli eriline. Tema poeg Iisak on tõotuse poeg.  Kuna Iisak ei ole tavaline laps, ei ole Aabraham tavaline isa. Kuid juba algusest ei mõistnud kumbki – Aabraham ega Saara – oma rolle täielikult.

Ka tänapäeval kutsutakse vanemaid üles kasvatama jumalakartlikke lapsi. Ja nagu Aabraham ja Saara, ei mõista paljud vanemad oma töö olulisust. Just nii nagu Jumal panustas Aabrahami elu vundamenti, peame ka meie laduma tugeva aluse oma laste jaoks.

Ehk tunned, olles kristlasest vanem, et tugeva aluse ehitamine on väga raske, eriti tänapäeval. Jumal teab, kuidas sa ennast tunned. Vanemaks olemine ei ole kerge töö. Isegi Jumal pidi pingutama, et õpetada Aabrahami, kuidas olla jumalakartlik isa.

Näiteks, mõtleme Haagari loole. Aabraham ja Saara muutusid Jumala suhtes väga kannatamatuks, sest nad said aina vanemaks ja ootasid oma tõotuse poega. Nii kuulas Aabaham Saara nõu võtta Haagar naiseks, et perre võiks sündida laps. See oli tavapärane teguviis Aabrahami aegu, kuid tegemist ei olnud Jumala plaaniga. Aabraham ei pidanud järgima inimlikke viise, et saada suure rahva isaks. Ta kaldus kõrvale sobiva vaimuliku aluse ehitamisest.

Jumal noomis Aabrahami ja ütles talle, et Haagari poisist ei saa tõotatud last. Vana patriarh pidi selgeks õppima kaks sõna, mis iseloomustavad Jumalikku vundamenti vanemluses: täielik sõltuvus. Kui Jumal adopteeris Aabrahami ja ütles talle, et ta saab tõotuse poja ja et sellest poisist kasvab välja suur rahvas, võttis tõotuse esimese osa täitumine palju aega. Kuid miks?

Jumal lubas Aabrahamil läbi kulutada kõikvõimalikud inimlikud võimalused. Jumal lubas oma valitud mehel jõuda võimatuse punktini  ja alles siis sai Aabrahamist isa.

Läbi usu ime Jumala tõotusesse sündis Iisak. Ta oli sõltuvuse poeg, Jumalat täiesti usaldava isa tulemus. Võttis palju aega, et Aabraham saaks oma õppetunnid usust selgeks.

Iisaki imeline sünd õpetas Aabrahamile, et kuigi ta oli selle poisi bioloogiline isa, oli Iisak Jumala poeg. Jumala sekkumiseta poleks Iisaki viljastamine ja sünd tõelisuseks saanud. Ta oli päriselt Jumala laps.

II Iisaki vaimulik vundament

Iisaki elu vaimulik vundament sai alguse tema isast. Jumal panustas Aabrahami usu kujundamisesse, et Aabraham võiks teha tööd Iisaki vaimuliku eluga. Jumalal oli plaan aidata mõlemat vanemat. Iisakil kui tõotuse pojal on omakorda tõotuse lapsed. Ja nemad omakorda saavad lapsed, kellest saab suur rahvas.

Iisaki usk tegi suure sammu edasi tema pöördelisel eluhetkel. Temast sai tõeline tõotuse poeg, kuid see ei juhtunud tema sündimise hetkel. See juhtus mäel, kui isa vastas Jumala kutsele ohverdada oma ainusündinud poeg.

Ühel neis Moorija mägede regiooni mäel said isa ja poeg esiisadeks tõotuse põlvkonnale. Kui Aabraham kuuletus Jumalale ja võttis oma poja, et ohverdada ta põletusohvriks, sai temast tõotatud poja isa. Ja kui Iisak oma isale kuuletus ja lubas ennast siduda ja asetada altarile, sai temast tõeliselt tõotuse poeg.

Aabrahami ja Iisaki lugu on lugu Jumal Isast ja Jeesusest Kristusest Messiasest. Just nii nagu Jeesuse sünd oli ime, just nii nagu Jeesus seoti ja viidi samasse kohta kui Iisak, oli Kristus selle vana loo tõeline täitumine, milles esmalt on juttu 1. Moosese 13:15.

Kõik Aabrahamist põlvnejad elasid selle tõotuse järgi. Nad identifitseerisid endid Aabrahami lastena. Kuid alles siis kui tõeline Tõotuse Poeg, Jeesus Messias tuli, oli tee avatud kõigile, et saada tõotuse pärijateks. Uus sugupuu sai alguse ja jätkub ka täna. Kõikidest võivad saada tõotuse lapsed, kui nad võtavad vastu Jumala oma Taevase Isana.

Meie roll vanematena on juhtida oma lapsi saama Jumala poegadeks ja tütardeks. Meie peamine kohustus on kasvatada tõotuse lapsi, kes võtavad vastu Jeesuse Kristuse oma Issandaks ja Päästjaks. Kui me laome vaimulikku alust oma kodus ja õpetame lapsi Jumalat armastama, saab meie perest tunnistus maailmale. Jumal ei lõpetanud tõotuse poegade põlvkonda Iisaki sünniga või siis, kui Jeesus tuli maailma. Ja kuigi kurat püüab Jumalat peatada, jätkab Jumal tõotuse laste kasvatamist terves maailmas.

III Meie laste vaimulik vundament

Nii nagu Iisak oli Aabrahami tõotatud laps, on ka meil tõotatud lapsed. Meie pojad ja tütred tuleb üles kasvatada ja õpetada uskuma Jumalat. Aabraham seisis silmitsi raskustega. Ta pidi need ületama ja Jumalat usaldama. Jumal saais ta ära paganlikult maalt, et aidata Aabrahamil kasvatada tõotuse poega.

Ka meil on raskusi, kui õpetame lapsi olema jumalakartlikud. Paganlik mõju on igal pool meie ümber. Pole lihtne õpetada oma last pöörduma maailma ahvatlustest, kui Saatan neid patuga meelitab.  Sellepärast on nii oluline panustada igapäevaselt aega, et väljendada Jumala armastust oma lastele.

Prohvetikuulutamise Vaim annab meile nõu, kui oluline on panustada oma laste vaimuliku vundamendi ehitamisesse. Mõned tsitaadid:

„Piibel peaks olema lapse esimene õpik. Sellest raamatust peavad vanemad jagama tarku juhiseid. Jumal Sõnast peab saama elu seadus. Sellest õpivad lapsed, et Jumal on nende Isa, ja Tema Sõna kaunitest õppetundidest saavad nad teadmisi Tema iseloomust.“ (Child Guidance, lk 41)

„Vanemad peavad õpetama oma lapsi õppetunde Piiblist, tehes need nii lihtsaks, et neid saaks vabalt mõista.“ (Child Guidance, lk 43)

„Iga perekond peaks lugu pidama palvealtarist, mõistmaks, et jumalakartus on tarkuse algus... Isad, emad, te peate otsima Jumalat pere altarilt hommikul ja õhtul, et õppida, kuidas õpetada oma lapsi targalt, õrnalt ja armastavalt... Kui on aeg, millal iga perekond peaks saama palvekojaks, siis nüüd on see käes.“ (Child Guidance, lk 517)

„Ja vaatamata ohtlikele aegadele on mõned, kes nimetavad endid kristlasteks, kuid kellel puuduvad perepalvused. Nad ei austa Jumalat oma kodus, nad ei õpeta oma lapsi Teda armastama ja kartma.“ (Child Guidance, lk 517)

„Vanemad, te peate meeles pidama hingamispäeva, et ise seda pühaks pidada. Ja kui te seda teete, annate sobivat eeskuju oma lastele; nad austavad Jumala püha päeva... Issanda hingamispäev on tehtud õnnistuseks meile ja meie lastele. Nad peaksid nägema hingamispäeva kui rõõmupäeva, päeva, mille Jumal on pühitsenud; ja nad pööravad sellele tähelepanu, kui neid õigesti juhendada.“ (Child Guidance, lk 527)

„Vanemad peaksid võtma oma esimeseks kohustuseks mõista elu ja tervise seaduspärasusi. Neid arvesse võtmata on toidu valmistamine või mõni muu harjumus nende lastes valesid kalduvusi arendav.“ (Child Guidance, lk 405)

„Vanemlikule autoriteedile kuuletumist tuleb juurutada juba imikueast alates ja lapsi peabharima nooruses.“ (Child Guidance, lk 82)

„Lapsele tuleks väga varakult õpetada abivalmiduse õppetunde. Niipea kui jõud ja mõtlemine on piisavalt arenenud, peaks talle antama täitmiseks koduseid kohustusi.“ (Child Guidance, lk 36)

Ajaviitmise ja vaba aja osas peaksid vanemad oma lapsi harima järgmisel viisil:

„Igasugune lõbustus, millele saad paluda usus Jumala õnnistust, ei ole ohtlik. Kuid igasugune lõbustus, mis teeb sind sobimatuks vaikseks palveks, pühendumiseks palvealtaril või osalemiseks palvekoosolekul, ei ole ohutu vaid ohtlik.“ (Adventkodu, lk 513)

Kokkuvõte

Meie laste vaimulik kasvatamine on suurim panus, mida kristlasest vanemad võivad siin Maa peal teha. Isad ja emad peaksid nägema oma lapsi kui varandust, mis on neile Jumala poolt usaldatud. Nagu Aabraham, peame oma lastele õpetama, et nad on tõotuse pärijad, Jumala pojad ja tütred. Me peame kõigile neile edasi andma vaimuliku vundamendi, mis teeb nende usu Jumalasse tugevaks ja kindlaks.

Isa jaoks pole suuremat rõõmu kui näha oma lapsi jumalakartlikult elamas! Emale pole sügavamat õnne kui teada, et ta lapsed kasvavad suureks ja annavad edasi oma lapsepõlve usku! Nii kasvab Jumala perekond.

Kas sa võtad igapäevaselt aega, et väljendada Jumala armastust oma lastele? Isegi kui on kiire, siis nii nagu isa selles loos, kas näitad oma lastele, kui palju taevane Isa neid armastab, väljendades oma armastust ja kiindumust? Sa justkui võtaksid sisse Jumala koha. Kui sa embad oma lapsi ja õpetad neid Jumalale kuuletuma, annad edasi teadmist, et neist igaüks on ka Jumala laps.

Kas sa oled teinud oma kohustuseks, nagu Aabraham ja Saara, et aktsepteerid vastutust õpetada oma lapsi olema tõotuse pärijad?

Jair Gois on Kesk-Lääne Brasiilia liidu misjonipõllu pastor

Tõlkis Marge Randlepp

peakonverentsi peretöö osakonna poolt välja antud kogudustele mõeldud materjalide kogumikust „Mission to the Families in the City“. 95-leheküljeline ingliskeelne materjal on allalaetav ja sobilik kasutamiseks, kui soovid oma koguduses ellu kutsuda süstemaatilist perede tugevdamise programmi, ühtlasi toetab see perede tunnistuseks olemist oma kogukonna teistele peredele. Lähemaks tutvumiseks mine aadressile:

http://family.adventist.org/FamilyToFamily_ChurchGuide_FINAL_2015GCSession.pdf

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat