Piibel

Viimati muudetud 8.4.2008, rubriik Seisukohad

Peakonverentsi 2005. aasta Sessiooni delegaatidena taaskinnitame Pühakirja olulisust Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse elus ja kuulutuses. Pühakirjas on meile ilmutatud meie Issanda Jeesuse Kristuse ilu, armastus ja arm ja selle vahendusel pakutakse meile lunastust, usu läbi Tema päästvasse ohvrisse. Piibli kaudu Jumal ilmutab end meile, näidates oma iseloomu,  a true conception of the nature of reality, Tema tegude tõepärast aruannet, Tema eesmärkide ilmutust ja Tema armastava tahte avaldust meie elus. Pühakiri on meie usu alus ja tegude motiiv ja mõõdupuu, mille põhjal me kontrollime kõiki õpetusi ja kogemusi. Pühakirja jumalik päritolu lisab Piiblile autoriteetsust ja annab teada, et see on kultuurideülene ja et Piibli kaudu saame rahuldada oma sügavaimad vajadused.

Arvestades Pühakirja ainulaadsust ja olulisust ning süsteemsest piibliuurimisest saadud mitmekesist kasu kogudusele, pöördume meie, Peakonverentsi Sessiooni delegaadid, kõigi seitsmenda peäva adventistide ja usklike poole üle kogu maailma sooviga, et te muudaksite Pühakirja palvemeelse uurimise oma igapäevaseks rutiiniks. Enamgi veel, kuna piibellikud tõed toovad kasu kõigile, eriti neile, kes on alles Kristuse juurde tulnud, innustame iga usklikku otsima aktiivselt viise, kuidas jagada Pühakirja sõnumit teistega, valmistamaks maailma ette Issanda peatseks tulekuks.

Peakonverentsi 58 Sessioon, Missouri, USA, 2005. aasta 1. juuli

Jaga Facebookis
Info