Suhetest teiste kirikutega

Viimati muudetud 18.8.2010

Vältimaks eelarvamuste ja hõõrdumise tekkimist suhetes teiste kristlike organisatsioonide ja kirikutega, on antud järgmised juhised:

1. Me tunnustame neid, kes on kaastegevad ülemaailmses jumalikus evangelisatsioonitöös, esitades Kristust inimkonnale, ja hindame kõrgelt nende kristlastest meeste ja naiste panust teistes kogudustes, kes osalevad hingede võitmise töös.

2. Kui me puutume oma töös kokku teiste kristlike kogukondade ja usuliste ühendustega, peaks tooniandev olema Kristuse meelsus, avatus ja õiglus.

3. Tõeline usk on rajatud südametunnistusele ja veendumusele. Seetõttu on meie püsiv püüdlus, et omakasupüüdlikud huvid või ajutine kasu ei hoiaks kedagi tagasi esitamast oma usku ja veendumust, et ainult Jeesuses on leitav tõeline ühendus. Kui keegi meie koguduse liige muudab oma seisukohta, mis ei ole enam kooskõlas Seitsmenda Päeva Advetistide Koguduse põhimõtete ja tegevusega (usupunktide ja praktikaga), siis on meil mitte ainult õigus, vaid ka kohustus tema suhtes, et see liige muudaks oma vaateid vastavalt meie usulistele tõekspidamistele.

4. Enne teistest usulistest organisatsioonidest tulevate uute liikmete liikmestaatuse kinnistamist peaks nad eelnevalt ära kuulama ja kui ollakse kindlad, et nad jagavad meiega samu seisukohti ja seega saavad olla liikmestaatuses, alles siis peaks nad lisama meie liikmeskonda, sõltumatult nende isiklikust kogemusest Jumalaga.

5. Juhul kui isik on lahutatud teise usulise organisatsiooni liikmeskonnast, kuna on leidnud kinnitust tema käitumise mittevastavus kristlike moraalinormidega, siis ei tohi teda vastu võtta adventkoguduse liikmeskonda enne, kui on veendutud ja leitud tõendeid meeleparandusest ja tema elus toimunud muutusest.

6. Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse misjonitöö ei ole piiratud teatud piirkondadega, lähtuvalt adventkoguduse arusaamast evangeeliumi kuulutamisest.

Jumal on oma töös läbi aegade lubanud esile tõusta erinevatel usulistel organisatsioonidel ja liikumistel, mis on kandnud eri aegadel erineva rõhuasetusega evangeeliumisõnumit. Seitsmenda päeva adventsitide liikumise tekkimine ja esiletõus oli seotud evangeeliumisõnumi rõhuasetusega Jeesuse tagasitulemisele kui peatselt asetleidvale sündmusele. Kutsuti üles piiblitõdede ja eriliselt piiblilike prohvetikuulutuste uurimisele nagu Ilmutuse 14:6–14. Seda sõnumit peab “kuulutama kõigile rahvastele, suguharudele ja keeltele”, tuues selle kõigi inimeste tähelepanu keskmesse. Igasugune misjonitöö piiramine teatud geograafilisel alal on seega vastuolus ülemaailmse misjonitöö põhimõttega. Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus tunnistab samas teiste usuorganisatsioonide õigust levitada oma veendumusi ilma geograafiliste piiranguteta.

See väljavõte on tehtud Peakonverentsi tegevusjuhisest, säte 075 – (No. 075 in the General Conference Working Policy).

Jaga Facebookis
Info