Uimastid

Viimati muudetud 17.10.2011

Seitsmenda päeva adventistide ülemaailmne kirik palub tungivalt iga üksikisikut ja riiki osalema rahvusvahelises koostöös, piiramaks uimastite epideemilist piirideülest levikut, mis mõjutab isikuid osalema kuritegevuses ja tapab oma ohvreid.

Seitsmenda päeva adventistid usuvad piibliõpetust, et inimese keha on Jumala tempel ja selle eest peab ka vastavalt hoolt kandma (2Kr 6:15-17).

Meie kiriku 22. põhiõpetus sätestab: “Koos küllaldase füüsilise tegevuse ja puhkusega me võtame omaks parima tervisliku dieedi. /…/

Kuna alkohoolsed joogid, tubakas, kohusetundetu ravimite ja narkootikumide tarvitamine kahjustab meie keha, siis me hoidume nendest. /.../

Samas julgustame olema rõõmsad ja heatahtlikud, kuna selliselt me viime oma mõtted ja organismi kooskõlla nende printsiipidega, mida järgis Jeesus.”

Seitsmenda päeva adventistid kutsuvad üles elama täisväärtuslikku elu ja loobuma täielikult tubakatoodetest, alkohoolsetest jookidest ja uimastite tarbimisest.

See seisukohavõtt võeti vastu Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi administratiivkomitee (ADCOM) poolt ja avaldati Peakonverentsi presidendi Robert S. Folkenbergi kantselei poolt aastakoosolekul New Orleansis, Louisianas, juunis 1985. 

Jaga Facebookis
Info