Johanna (Issand on armuline)

Avaldatud 1.7.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Heroodese varahoidja Kuusase naine. Tahad rohkem teada? Loe: Luuka 8:1−3; 23:55, 56; 24:10.

Mõtted tänaseks

Evangeelium jõuab inimesteni kõigis ühiskonnaklassides ja muudab nende südame. See ei ole peamiselt, nagu mõned on väitnud, turvaline sadam „lihtsatele“ inimestele, tühjade lubadustega lugu, mis aitab vaestel inimestel vaevalise igapäevase eksistentsiga toime tulla. Ikka ja jälle näeme Uues Testamendis, kuidas sõnum Jeesusest puudutab ka kõrgema sotsiaalse seisusega inimesi. Nende hulgas oli Johanna, Kuusase naine (Kuusas oli üks kuningas Heroodes Antipase kõrge ametnik). Piiblis ei räägita, kas ka Kuusas oli Jeesuse sõnumis veendunud, kuid see võis vabalt nii olla.

Johanna oli väga otseselt kogenud, mida on Jeesus võimeline tegema. Ta kuulus nende naiste hulka, kes olid vabastatud kurjadest vaimudest ja tervendatud füüsilistest hädadest. Me ei tea, missuguste füüsiliste või psühholoogiliste probleemide all Johanna kannatanud oli, kuid kindlasti olid need tal hästi meeles. Ta oli avastanud, et Jeesus on Messias, kelle jaoks pole ükski ime liiga suur, ning temast oli saanud üks Jeesuse jüngritest, kes abistas Teda Tema igapäevavajadustes. Pärast Jeesuse surma hoolitses ta koos mõnede teiste naistega Tema keha eest ning hiljem sai temast üks esimestest Jeesuse ülestõusmise tunnistajatest.

Evangeelium äratab ikka veel huvi kõigi ühiskonnakihtide inimeste hulgas. Kuid ärgem unustagem Jeesuse Kristuse sõnumit kuulutades niinimetatud „kõrgete ringkondade“ mehi ja naisi. Mõned neist püüavad samuti Kristuse jüngriks saada!

Minu palve

Armas Issand, aita mul alati meeles pidada, et Sina ei hooli staatusest ega sotsiaalsest tähtsusest, vaid Sinu ainus mure on näha inimesi Sinu Poja kaudu pääsemas!

Jaga Facebookis