Eluallikas

Avaldatud 2.9.2019, rubriik Päeva sõna

Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! Õpetussõnad 4:23

Esmapilgul tundub, et see tekst vastab tõele ainult siis, kui inimene on Püha Vaimu vastu võtnud. Elu ei lähtu meist, see lähtub Temast. Jeesus ütles naisele kaevu ääres, et kui ta jooks Tema antud vett, siis see vesi „saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks“ (Johannese 4:14).

Kuid Jaakobuse 3:10−12 öeldakse sõnade väest rääkides nii: „Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad! Kas allikast keeb ühest ja samast soonest magedat ja kibedat vett?! … Saastatud mudasest august ei ammutata puhast jahedat vett.“ (The Message) Seega tundub, et kuigi eluallikas lähtub Jumalast, võib see hoopis kusagilt mujalt saastet saada.

See tähendab, et rikkumata elu elamise üks põhimõtetest on jälgida hoolikalt, mis tuleb sellesse eluallikasse sisse ja mis sellest lähtub.

Ole tähelepanelik, kui valid järgmine kord, mida teha „lihtsalt lõbu pärast“. Kas sa tunned end pärast seda värskema ja elavamana? Oled rohkem sina ise? Kas sa õppisid midagi, mis muudab selle keerulise elu mingi osa sinu jaoks lihtsamaks? Kas sa tugevdasid suhet sõbra või sõpradega, kui te koos mängisite? See ei pea olema sügavamõtteline ja tõsine, kuid see peab olema hea.

Või tunned sa end veidi räpase ja saastununa? Kas sinu allikas muutus veidi mudasemaks? Kas sattusid millegi suhtes suuremasse segadusse, kui olid enne, või võistlesid sõpradega nii, et see haavas või võis haavata tundeid?

Ühesõnaga: kas sa oleksid kutsunud Jeesuse endaga koos seda tegema/mängima/vaatama?

Seda on palju lihtsam öelda kui teha! Jeesus tunneb sinu südant ja teab, kui sa püüad siiralt õppida ning paned Tema keskpunkti. Ta juhib sind. Vahel kasutab Ta sinu juhtimiseks teisi. Teinekord pead seisma üksi.

Aga siiski pole sa kunagi üksinda.

Minu jõudehetkede Issand, hoia mind liigse enesele lubamise ja fanatismi topeltohu eest! Ära lase mul suruda oma vaimu selliste piirangute korsetti, mida Sina ei ole loonud! Kuid ära lase mul ka end liiga vabaks murda, et ma unustaksin Sind kaasa kutsuda ja teeksin seda, milleks iganes tuju tuleb, või milleks mu sõbrad mind õhutavad! Ja tänan Sind Sinu kannatlikkuse ja andestuse eest!

Jaga Facebookis