Tõelised kristlased keskenduvad Kristusele, mitte iseendale

Avaldatud 2.12.2018, rubriik Päeva sõna

Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle.“ Markuse 8:34

Jumala Sõna annab tõelise kristlase kirjelduse, mis on vastavuses Püha Vaimu tööga südames ja elus. Jumala lapsed teavad kohe, et nende südames on tõend selle kohta, et nad on Jumalast sündinud. ... See tähendab kogemuse sügavust ja laiust, järgida Talle, kuhu Ta iganes läheb. Tee, mis viib läbi kitsa värava Issanda karjamaade avaratele väljadele, on alati seotud enesesalgamise ja eneseohverdusega.

Nende jaoks, kes usuvad, on Kristus kallihinnaline. Tema Vaim, mis uskliku mõistust ja südant liigutab, on täiuslikus kooskõlas sellega, mis on Sõnas kirjutatud. Vaim ja Sõna on täielikult kooskõlas. Nii annab Vaim meie vaimule tunnistuse, et oleme Jumalast sündinud.

Neil, kes leiavad, et nende südames ei ole mingit sarnasust õiguse suure moraalistandardi, Jumala Sõnaga, ei ole Kristust, kellest tunnistada. Nende sõnad ja mõtted ei ole Kristuse Vaimuga kooskõlas. Nende usutunnistus on võlts. Kas oled kunagi näinud koort vee peale tõusmas? Hinge on vaja Kristuse eluhinguse elustavat mõju, mis näitaks vestluses, et temas elab Kristus, au lootus.

Ohakate küljest ei saa iial viinamarju. Kristlase sõnad on kooskõlas rõõmuga, mida ta Kristuses tunneb. Need, kes kõnelevad lakkamatult kahtlustest ja nõuavad lisatõendeid, et uskmatuse pilve eemale peletada, ei toetu Sõnale. Nende usk tugineb juhuslikele asjaoludele, see on rajatud tunnetele. Kuid tunne, olgu see ükskõik kui meeldiv, ei ole usk. Jumala Sõna on alus, millele peavad olema rajatud meie lootused taevale.

Suur õnnetus on olla krooniline kahtleja ning hoida silmad ja mõtted iseendal. Kui sa vaatad ennast, kui see on sinu mõtete ja vestluse teema, siis ei saa sa oodata, et sind muudetaks Kristuse sarnaseks. Oma mina ei ole sinu päästja. Sinus endas ei ole lunastavaid omadusi. „Mina“ on usu paigutamiseks liiga lekkiv paat. Sama kindlalt kui sa oma usalduse sellele paned, läheb see põhja. Päästepaati, päästepaati! See on su ainus julgeolek. Jeesus on päästepaadi kapten ja Tema pole kunagi ühtki reisijat kaotanud. − „Manuscript Releases“, 21. kd, lk 23, 24.

Jaga Facebookis