Jumal on saatnud hoiatusi, aga vaid vähesed kuulavad

Avaldatud 3.7.2018, rubriik Päeva sõna

Ja sel ajal sünnib: ma otsin lampidega Jeruusalemma läbi ja karistan neid, kes tukuvad oma põhjapärmil, kes ütlevad oma südames: „Issand ei tee ei head ega kurja!“ Sefanja 1:12

Me oleme aja lõpu lähedal. Mulle on näidatud, et Jumala õiglane kohtumõistmine juba toimub maa peal. Issand on hoiatanud meid toimuvate sündmuste eest. Tema Sõnast särab valgus, kuid ikkagi katab maad pimedus ja pilkane pimedus rahvaid. „Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek“, siis langeb äkiline hukatus nende peale … ja nad ei pääse pakku.“ [1. Kiri tessalooniklastele 5:3]

Sinu kohus on uurida selle kohutava pimeduse põhjust, et võiksime hoiduda teguviisist, mille läbi inimesed on endale selle suure pettekujutluse loonud. Jumal on andnud maailmale võimaluse Tema tahet tundma õppida ja sellele kuuletuda. Ta on andnud neile tõe valguse oma Sõnas, Ta on saatnud neile hoiatusi, nõuandeid ja noomitusi, kuid vaid vähesed kuuletuvad Tema häälele. Samamoodi nagu juudi rahvas, tunneb suurem osa inimestest, ka neist, kes nimetavad end kristlaseks, uhkust oma kõrgemate eeliste üle, kuid ei anna Jumalale nende suurte õnnistuste eest midagi tagasi.

Piiritus halastuses on saadetud maailmale viimane hoiatuskuulutus, mis teatab, et Kristus on ukse taga, ja juhib tähelepanu Jumala rikutud seadusele. Aga nagu veeuputuseelsed inimesed hülgasid Noa hoiatuse halvakspanuga, nii hülgavad tänapäeva lõbuarmastajad Jumala ustavate sulaste kuulutuse. Maailm kulgeb oma muutumatul ringil, tegeleb tööde ja lõbudega nagu alati, kuigi Jumala viha on laskumas Tema seadusest üleastujate peale.

Meie kaastundlik Lunastaja andis oma käesoleva aja järelkäijaid ümbritsevaid hädaohte ette nähes erilise hoiatuse: „Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt otsekui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad! Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!“ [Luuka 21:34−36] − „Testimonies for the Church“, 5. kd, lk 99, 100.

Jaga Facebookis