Jumala muusikariistad

Avaldatud 3.9.2019, rubriik Päeva sõna

Heemani ja Jedutuuni juures olid pasunad ja simblid mängumeestele ja muud mänguriistad Jumala laulu jaoks. 1. Aja 16:42

Ja preestrid seisid oma ameteis, nõndasamuti leviidid Issanda mänguriistadega, mis kuningas Taavet oli teinud, et Issandat tänada tema igavesti kestva helduse eest, iga kord kui tema, Taavet, tahtis nende abiga kiitust avaldada; nendega vastamisi puhusid preestrid pasunaid ja kogu Iisrael seisis püsti. 2. Aja 7:6

Kui Iisrael tuli kokku Jumalat kiitma, pidi küll kärarikas olema. Siin räägitakse „Issanda mänguriistadest“, nagu oleks peetud neid pasunaid, simbleid, tamburiine ja muid muusikariistu otseselt Jumalale kuuluvaks. Võib-olla peetigi. Võib-olla olid need, nagu muud asjadki, pühitsetud, pühendatud üksnes templis ja mitte mujal kasutamiseks.

Muusika on kindlasti taas üks asi, mis on jõudnud meieni pattulangemiseelsest ajast, sest see on kahtlemata mõjuvõimas. See võib valgustada, ülendada, kohutada, vihastada, tekitada transsi, tuua rahu ja erutada masse. Muusika võib panna kogu suure rahvahulga hinged väheste laval viibivate muusikute pihku.

On olnud aega ja kohti, kus kogu muusikat peeti patuks, mida tuleb rangelt vältida. On olnud ja on ka praegu paiku, kus muusika „pühalt harfilt“ (häälelt) on „hea“, aga kõik inimeste loodud muusikariistad on „halvad“. On aega ja kohti, kus igasugune muusika on „hea“, hoolimata sellest, kuidas see kõlab või mida ütleb. Ja mõistagi on ka siin, nagu igal pool mujal, tohutu maitsete vahemik! Ühe riigi inimestele ei pruugi üldse meeldida teise riigi ülistusmuusika, isegi kui see on tõepoolest tehtud selleks, et anda au ainsale Loojale Jumalale.

Niisiis on meil viimases rikkumata elust rääkivas pühendustekstis kohane mõelda muusikale. Võime selle kohta esitada samu küsimusi nagu meelelahutuse kohta, kuigi muusika on palju enam kui meelelahutus. Me võime hoolikalt panna tähele sõnu, muusika meeleolu ja seda meeleolu, mida see meis tekitab. Me võime olla teadlikud sellest, et muusika võib teisi mõjutada teistmoodi kui meid, ning me võime olla selles suhtes tundlikud.

Jumalakartlikud inimesed, kes on otsustanud seada Jumala igal hetkel keskpunkti ja kes soovivad elada rikkumata elu, tunnevad ära, et inimesed on olulisemad kui asjad, mida teeme ja ütleme. Nad püüavad tuua elu ja rahu, mitte häirimist, vaidlust ja lahkmeelt. Kui vaja, siis võime olla nõus mitte nõustuma.

Ja me kõik võime koos Jumalat kiita.

Kogu muusika Jumal, mind kurvastab, kui mõtlen, kuidas Lutsifer, kord taevase koori juhataja, on Sinu muusikat rikkunud. Aita mul olla see üks hääl, mis pöörab selle vastupidiseks ning paneb taevad kiitusest ja rõõmust helisema!

Jaga Facebookis