Mida me usume?

Avaldatud 3.10.2019, rubriik Päeva sõna

Siis võttis Saamuel ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser ja ütles: „Siiani on Issand meid aidanud!“ 1. Saamueli 7:12

Alguses uskus verinoor seitsmenda päeva adventistide kogudus, et „ülejäänud“ on ainult need, kes olid teinud läbi suure pettumuse, kui nad kõik olid oodanud Jeesuse tulekut 22. oktoobril 1844. Kogudus oli uutele liikmetele suletud.

Tänapäeval kaevavad mõned inimesed selliseid fakte välja, et meile piinlikkust ja kurvastust valmistada. Kuid just sellised asjad näitavad kõige selgemini adventistide uskumust, et Jumal juhib, et toimub edasiliikuv juhtimine, et ühelgi inimesel, vanuserühmal ega grupil pole kogu tõde. Ainult Jumal teab kõike. Need esimesed adventistid olid kindlad, et Jumal juhib jätkuvalt ja et nad saavad selle käigus uut arusaamist. Ja neil oli õigus. Läks ainult mõni aasta, kui nad mõistsid selle „suletud uste“ poliitika ekslikkust ning hakkasid tegema misjonitööd. Kogudus hakkas kiiresti kasvama. 1880. aastaks oli rajamise 3500 liikmest saanud 16 000 liiget. Aina suuremaks muutus vajadus mingisuguse avalduse järele selle kohta, mida nad usuvad.

Aga kuidas teha nii, et see usuavaldus võimaldaks valearusaamu, mida nende teada oli inimestel alati? Kõigepealt olid nad arvanud, et Jeesus tuleb 1843. aastal, siis 1844. aastal. Neil oli läinud natuke aega, enne kui nad jõudsid hingamispäevatõe osas kokkuleppele. Ja siis olid nad olnud „suletud ustega“ segaduses. Tervisekuulutus oli just avanemas. Nad teadsid, et nii kaua, kui oleme siin maa peal ja patused olevused, ei mõista ka kõige paremad ja palvemeelsemad kristlased täielikult kogu Jumala tõde ning et ainus asi, millele saame olla kindlad, on see, et Jumal juhib meid pidevalt oma au selgemale ja terasemale mõistmisele.

1872. aastal anti välja brošüür 25 peamise põhimõttega mitte „ühetaolisuse tagamiseks“, vaid „küsimustele vastamiseks“ ja „valeväidete korrigeerimiseks“ (Schwartz, „Lightbearer to the Remnant“, Pacific Press).

Järgnenud pooleteise sajandi jooksul on neid põhimõtteid täiendatud ja lisatud vastavalt meie arusaamise kasvamisele. Sel kvartalil uurime lähemalt neid kahtkümmend kaheksat, mis on meil praegu olemas.

Tõe Jumal, Sa oled meid siiani juhtinud. Sa juhtisid neid vapraid inimesi algusaegadel ja Sa juhid meid praegu. Juhi palun ka mind! Näita mulle isiklikult, kuidas areneda mõtteviisis, nagu arenesid nemad, ning kuidas olla piisavalt küps võtmaks vastu uut tõde ilma midagi Sinu Sõnast pärinevat hülgamata!

Jaga Facebookis