Võit

Avaldatud 3.11.2019, rubriik Päeva sõna

Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu; sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. 1. Kiri korintlastele 15:20−23

Põhiline uskumus nr 9: „Kristuse elu, surm ja ülestõusmine: Kristuse ülestõusmine kõneleb Jumala võidust kurjuse jõudude üle, kindlustades lõpliku võidu patu ja surma üle neile, kes selle lunastuse vastu võtavad. See kuulutab Jeesuse Kristuse Issandaks, kelle ees kummardavad kõik põlved taevas ja maa peal.“

Jumal teadis, et surm tuli meie maailma selle esimese patu kaudu ning sellega koos kõik need halvad kalduvused, millega oleme neetud, seepärast mõtles Ta välja, kuidas tulla meie juurde oma Poja, teise Aadama kaudu.

Me oleme elavaks tehtud praegu, mitte lihtsalt „kusagil lähitulevikus“. Kirja roomlastele 6. peatükk õpetab, et samamoodi nagu me surime koos Kristusega, kui tõime oma patu Temale, ja meid maeti koos Temaga ristimises maha, äratab meid üles Jumala kutse, sama, mis Jeesusegi. Me oleme esimest korda õiged ja elame täiesti uut elu Püha Vaimu kaudu, kes elab meis, palvetab meiega koos ja meie eest ning täidab meis Tema tahet.

Igavene elu algab praegu, õpetab 1. Johannese kirja 5. peatükk (ja teised kirjakohad)!

Aga see on ikkagi väga raske, nähtav ainult aeg-ajalt pisikeseks silmapilguks. Nii et kõige parem on see, et me kõik ootame rohkem kui midagi muud, seda päeva, mil meid äratatakse tõelisele, terviklikule, täielikule ELULE igavesti koos Jeesusega! Meie surnud tõusevad üles, meid muudetakse ja see kole, patu rebitud lõhe, saab lõplikult ja igaveseks suletud.

Lõpuks on kogu taevas ja maa Jeesuse jalge all. Kõik põlved kummardavad Tema ees. Siin on veel üks keeruline sõnademäng stiilis „mina sinus, sina minus, nemad meis“: 1. Kirjas korintlastele 15:27, kus tsiteeritakse Psalmi 8:7, öeldakse, et kõik alistatakse Kristusele. Salmis 28 on öeldud, et Kristus „alistub ka … ise sellele, kes temale on kõik alistanud“. Taanieli 7:18 on öeldud, et pühad saavad kuningriigi igaveseks.

Teisisõnu, Kristuse ülestõusmine saavutab selle, mida miski muu ei suutnud − täieliku, lõpliku ühtsuse, mille jaoks Aadam ja Eeva loodi ning mille pärast Jeesus enne oma surma palvetas (Johannese 17).

Halleluuja!

Auline Valitseja, ma ei jõua ära oodata, millal Sinu võit kõige üle kõigile nähtavaks saab. Praegu me kuulutame sellest, sest Sina kuulutasid ja me usume Sind. Kuid see ei ole veel nähtav ja paljud pilkavad. Too kõik, keda võimalik, oma kuningriiki ja sea asjad korda üks kord lõplikult, igaveseks!

Jaga Facebookis