Tõeliselt meelt parandanud inimeste eesmärk on täiuslikkus

Avaldatud 3.12.2018, rubriik Päeva sõna

Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik! Matteuse 5:48

Järjekindel kristlane olemine tähendab palju. See tähendab käia Jumala ees hoolikalt ja püüelda eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. See tähendab kanda palju vilja Tema auks, kes andis oma Poja meie eest surma. Jumala poegade ja tütardena peavad kristlased taotlema kõrget ideaali, mis on seatud nende ette evangeeliumis. Nad ei tohi olla rahul millegi vähemaga kui täiuslikkus. …

Võtkem Jumala püha Sõna oma uurimisaineks ja rakendagem selle pühad põhimõtted ellu. Käigem Jumala ees tasaduses ja alandlikkuses ja parandagem iga päev oma vigu. Ärgem laskem isekal uhkusel oma hinge Jumalast lahutada. Ära kanna endas kõrgelennulist üleolekutunnet ega pea end teistest paremaks. „Kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks.“ [1. Kiri korintlastele 10:12] Sind valdab rahu ja rahulikkus, kui alistad oma tahte Kristuse tahtele. Siis valitseb sinu südames Kristuse armastus, mis allutab kõik salajased tegutsemisajendid Päästjale. Kristuse armu õli tasandab ja pehmendab tormakat, kergesti ärrituvat meelelaadi. Pattude andestuse tajumine toob rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. Valitseb tõsine igatsus võita kõik, mis kristlikule täiusele vastupidine. Lahkarvamused kaovad. Inimene, kes enne otsis teiste vigu, näeb, et tema enda iseloomus on palju suuremad vead.

On neid, kes kuulavad tõde ja on veendunud, et on elanud Kristusele vastu pannes. Nad on süüdi mõistetud ning kahetsevad oma üleastumisi. Kristuse teenetele lootes ja Temasse tõeliselt uskudes saavad nad patud andeks. Kui nad lõpetavad kurja tegemise ja õpivad head tegema, kasvavad nad armus ja Jumala tundmises. Nad näevad, et peavad tooma ohvri selle nimel, et maailmast eralduda, ning pärast kulude kokkuarvutamist on Kristuse võitmise kõrval kõik muu nende jaoks kaotus. Nad on arvatud Kristuse armeesse. Neid ootab sõda ning nad astuvad sellesse julgelt ja rõõmsalt, võitlevad oma loomupäraste kalduvuste ja isekate soovide vastu ning alistavad kõik Kristuse tahtele. Nad otsivad iga päev Issandat, et saada Temalt armu Talle kuuletumiseks, ning nad saavad jõudu ja abi.

See on tõeline meeleparandus. Need, kellele on antud uus süda, toetuvad alandlikus, tänulikus sõltuvuses Kristuse abile. Nende elus ilmneb õiguse vili. Kord armastasid nad ennast. Ilmalik lõbu oli nende rõõm. Nüüd on ebajumal troonilt tõugatud ja kõrgeim võim on Jumalal. − Youth’s Instructor, 26. september 1901.

Jaga Facebookis