Meie ainus usutunnistus

Avaldatud 4.10.2019, rubriik Päeva sõna

„Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.“ Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi. Psalmid 32:8, 9

Mõned inimesed kasutavad usutunnistust nagu suulisi ja valjaid. Inimesed ei usu „õiget asja“, kui neid ei sunnita. Seitsmenda päeva adventkoguduses usume, et Jumal on Ainus, kes juhib ja õpetab. Me ei usu, et Ta sunnib meid, seega ei usu me, et peaksime üksteist sundima. Me usume, et meie vastutus on valida, kas tulla mõistusega Jumala juurde või käituda nagu muulad.

Selles koguduses on meie aluseks üksnes Kristus. Me usume, et Jumal on meie ainus Pea. Me valime iga tasandi juhid, alates kohaliku hingamispäevakooli õpetajatest kuni peakonverentsi presidendini, kuid kõik nad alluvad Jumalale, kellele jääb alati viimane sõna.

Pärast aastatepikkust tööd leidmaks moodust, kuidas väljendada seda, mida usume, ja näidata nii oma täielikku usku Jumala Sõnasse kui ka oma nõrkuste ja puuduste selget tundmist, algab meie põhiuskumuste avaväide nende sõnadega:

„Seitsmenda päeva adventistid tunnistavad Piiblit oma ainsaks usu aluseks.“

Teisisõnu, Piibel ise on usutunnistus, mitte inimeste väide Piibli kohta. Me kardame, ja seda õigusega, iga inimlikku katset kirjeldada täpselt, mida peaks inimene uskuma ning seepärast pöördume selleks üksnes Sõna poole.

Kuid isegi sel juhul püüame olla mitte liiga jäigad, et üksteise üle ka meie usu pärast Piiblisse kohut mõista. On teatud vastuvaidlematud asjad, kuid neid on vähem, kui meile meeldiks arvata. Seepärast on väga oluline uurida kogu asja tervikuna. Edaspidi süveneme neisse põhimõtetesse rohkem, aga kõigepealt vaatame selle avaväite mõnda põhipunkti.

Siit alates on avaväite ja seejärel ka põhiuskumuste (kui me nendeni jõuame) otsesed tsitaadid rasvases kirjas. Kogu avaldust saab lugeda internetis aadressil www.advent.ee ja ma soovitan tungivalt seda teha. Ise neid uurides õpid palju enam kui lühiülevaatest, mida käesolevas raamatus teeme. Õnnistagu Jumal sinu kaevamist!

Piibli Issand, oma Sõna Hoidja, õpeta meid olema head õpilased, head järgijad, mitte tummad orjad nagu hobused või muulad! Aita meil ise uurida ja mõelda ning olla valmis Sinu juhtimisel muutuma ja kasvama!

Jaga Facebookis