Pöördunud patused elavad uut elu

Avaldatud 4.12.2018, rubriik Päeva sõna

Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Hesekieli 36:25, 26

Paljud neist, kes räägivad teiste vajadusest uue südame järele, ei tea ise, mida need sõnad tähendavad. Eriti noored komistavad väljendi „uus süda“ pärast. Nad ei tea, mida see tähendab. Nad ootavad, et nende tunnetes toimuks eriline muutus. Seda nimetavad nad pöördumiseks. Selle eksituse tõttu on tuhanded hävingusse komistanud ega ole mõistnud väljendit „Te peate uuesti sündima“.

Saatan juhib inimesed arvama, et kuna nad on tundnud tundejoovastust, on nad pöördunud. Kuid nende kogemus ei muutu. Nende teod on samasugused nagu enne. Nende elu ei näita head vilja. Nad palvetavad sageli ja pikalt ning viitavad pidevalt tunnetele, mis neil olid sel ja sel ajal. Aga nad ei ela uut elu. Nad on eksiteel. Nende kogemus ei lähe tundest sügavamale. Nad ehitavad liivale, ja kui tulevad ebasoodsad tuuled, pühitakse nende maja minema.

Paljud vaesed hinged kobavad pimeduses, otsides tundeid, mida teised ütlevad oma kogemuses olevat. Nad jätavad tähelepanuta fakti, et Kristusesse uskujad peavad valmistama oma päästet kartuse ja värinaga. Patutundmisele tulnud patustel tuleb midagi teha. Nad peavad kahetsema ja tõelist usku ilmutama.

Kui Jeesus kõneleb uuest südamest, mõtleb Ta mõistust, elu, kogu olemust. Südame muutus tähendab kiindumuste eemaldamist maailmast ja nende suunamist Kristusele. Uus süda tähendab uue meelsuse, uute eesmärkide ja uute ajendite omamist. Mis on uue südame märk? Muutunud elu. Iga päev, iga tund surrakse iseendale ja uhkusele.

Mõned teevad suure vea arvates, et ülev usutunnistus korvab tegeliku teenimise. Kuid usk, mis ei ole praktiline, ei ole ehtne. Tõeline pöördumine muudab meid kaasinimestega suhtlemisel rangelt ausaks. See muudab meid igapäevatöös ustavaks. Kõik Kristuse siirad järelkäijad näitavad, et Piibli religioon muudab neid sobilikuks kasutama oma talente Issanda teenistuses. …

Töösse rakendatud õilsad põhimõtted muudavad töö Issanda silmis täielikult vastuvõetavaks. Tõeline teenimine ühendab Jumala tagasihoidlikumad sulased maa peal Tema ülevaimate teenijatega taevastes õuedes. − Youth’s Instructor, 26. september 1901.

Jaga Facebookis