Joojada (Issand teab)

Avaldatud 5.7.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Ülempreester, kes (aastal 805 eKr) oli abiks Joase Juuda troonile tõstmisel. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Kuningate 11; 2. Aja 23; 24:1−16.

Mõtted tänaseks

Joojadal oli oluline osa noore kuningas Joase elus. Ta korraldas kurja kuninganna Atalja võimult kõrvaldamise ja seitsmeaastase Joase ametliku tunnustamise Juuda kuningana. Piibli lugu näitab, et Joojada teadis, kuidas võtta tarvitusele vajalikud turvameetmed, et kaitsta Joast palga­mõrtsukate ja nende eest, kes jäid isegi pärast Atalja surma Ataljale ustavaks.

Kuid Joojada mõju jõudis kuninglikust õukonnast kaugemale. Ta juhtis templi taastamistöid ja korraldas selle projekti rahalise osa nii, et korruptsioon oli minimaalne. Kui tempel oli taastatud, võisid igapäevased ohvriteenistused taas alata (2. Aja 24:14). Kuid kahjuks ei muutunud rahva ega kuninga ümber olevate mõjukate meeste mentaliteet. Kui Joojada suri kõrges eas, siis „Juuda vürstid“ tühistasid suure osa Joojada heast tööst. „Nad jätsid maha Issanda, oma vanemate Jumala koja ning teenisid viljakustulpi ja jumalakujusid.“ (2. Aja 24:18)

Tugeval juhil võib olla oluline osa muutuste protsessis, ka koguduses. Aga kui inimeste süda ei saa mõjutatud, pöördub kõik tagasi endiseks kohe, kui juhti enam pole. Reformatsioon ei ole kunagi olnud võimu ega juhtide korraldustele allumise küsimus, vaid meeleparanduse küsimus.

Minu palve

Issand, tänan Sind selliste inimeste eest nagu Joojada! Ma palun, et nende mõju võiks tungida inimeste südamesse!

Jaga Facebookis