Jeesuse suurim and meile

Avaldatud 5.9.2017, rubriik Päeva sõna

Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Nõuandja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Johannese 14:16, 17, RSV

Selle tekstiga oleme jõudnud teise suure teemani neljandas evangeeliumis. Johannese evangeeliumist leiame Püha Vaimu töö kohta teiste piibliraamatutega võrreldes kõige selgesõnalisema ja üksikasjalikuma arusaama. Jeesus naaseb selle teema juurde 15. ja 16. peatükis korduvalt, kui Ta püüab valmistada jüngreid ette koguduse juhtimiseks pärast Tema surma. Vaimu rõhutamine jõuab haripunkti nelipühapäeval, kui jüngritele antakse rohkem jõudu ja energiat, et täita Jeesuse sõnumi maailma otsteni viimise ülesanne.

Püha Vaimu and on kristlikus elus peamine. Tõelised kristlased mitte üksnes ei sünni Vaimust (Jh 1:12; 3:3, 5), vaid nende elu iga tegu juhib see, mida Ellen White nimetab „Jumaluse kolmandaks jumalikuks isikuks“ („Evangelism“, lk 617). „Kui see tõotatud õnnistus usus vastu võetakse,“ loeme „Ajastute igatsusest“, „toob ta kaasa kõik teised õnnistused.“ (orig lk 672) Kui Jeesus valmistas jüngreid ette oma peatseks lahkumiseks, polnud juhus, et Ta rääkis korduvalt neile Vaimu annist. See oli nende suurim vajadus. Ja see jääb nende Talle järgijate suurimaks vajaduseks, kes elavad 21. sajandil.

Johannese 14:16 ei anna Jeesus Püha Vaimu tõotust eraldatult. Eelmises salmis oli Ta oma järelkäijatele rääkinud, et kui nad Teda tõeliselt armastavad, siis peavad nad Tema käske. Arvestades inimloomuse rikutust, pole see kerge ülesanne. Tegelikult ei saagi langenud inimesed neile ilma jumaliku abita armastuse vaimus kuuletuda. Seepärast on Jeesuse järgmised sõnad „teise Nõuandja“ tõotus. Siin kasutatud sõna paraklētos ei tähenda otseselt nõuandja, vaid sõna-sõnalt hoopis seda, kes on kutsutud kõrval viibima. Kõige parem tõlgendus inglise keeles on abiline (NASB). See tähendab isikut, kes kutsutakse appi, kui inimene vajab õpetust, jõudu ja juhiseid. Seni oli Jeesus oma jüngrite puhul ise neid ülesandeid täitnud. Aga nüüd oli Tema lahkumine lähedal. Nii tõotab Ta neile „teise Abilise“.

Siinkohal peame hetkeks peatuma ja mõtlema tõsiselt oma vajaduste üle. Liiga lihtne on eeldada, et oleme enesekindlad, et suudame saavutada edu kristlikus kogemuses omaenda tahte ja jõu abil. Aga selle seisukohaga oleme samamoodi eksiteel nagu jüngrid. Meie suurim vajadus on jumalik paraklētos.

Jaga Facebookis