Kahetse täna ja võta vastu Kristuse õiguse rüü

Avaldatud 5.12.2018, rubriik Päeva sõna

Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Luuka 11:9, 10

Me peame allutama oma südame Jumalale, et Ta saaks meid uuendada ja pühitseda ning muuta oma taevaste õuede jaoks sobilikuks. Meil ei ole vaja oodata mingit erilist aega, vaid just täna peame andma end Temale ja mitte enam patu orjad olema. Kas sa arvad, et võid pattu maha jätta vähehaaval? Oh jäta see neetud asi korraga maha! Vihka seda, mida Kristus vihkab, ja armasta seda, mida Kristus armastab. Kas Ta ei ole oma surma ja kannatuste kaudu teinud kõik ettevalmistused, et saaksid patust puhtaks?

Kui hakkame mõistma, et oleme patused, kui langeme Kaljule ja puruneme, siis pannakse meie ümber igavesed käsivarred ja meid tõmmatakse Jeesuse südame juurde. Siis kütkestab meid Tema armsus ja meie enda õigus tekitab tülgastust.

Me peame tulema risti jalamile. Mida enam me ennast seal alandame, seda ülevamana paistab Jumala armastus. Kristuse armust ja õigusest ei ole kasu neile, kes tunnevad end tervena, kes arvavad, et nad on piisavalt head ning kes on oma olukorraga rahul. Kristuse jaoks ei ole ruumi nende südames, kes ei mõista enda vajadust jumaliku valguse ja abi järele.

Jeesus ütleb: „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.“ [Matteuse 5:3] Jumalas on armu täius ning me võime saada suurel hulgal Tema Vaimu ja väge. Ära toitu eneseõiguse aganatest, vaid mine Issanda juurde. Tal on parim rüü, mille Ta sulle selga annab, ning Tema süli on sinu vastuvõtmiseks avali. …

Jumal on andnud sulle oma Sõnas tagatise. Sul ei ole vaja oodata imepäraseid emotsioone, enne kui usud, et Jumal on sind kuulnud. Tunne ei tohi olla sinu kriteerium, sest emotsioonid on muutlikud nagu ilm. Sinu usu aluseks peab olema midagi kindlat. Issanda Sõna on lõputu väega sõna, millele võid kindel olla, ja Ta on öelnud: „Paluge, ja te saate.“ [Johannese 16:24] Vaata Kolgatale. Kas Jeesus ei ole öelnud, et Ta on sinu Kaitsja? Kas Ta ei ole öelnud, et kui palud midagi Tema nimel, siis saad selle?

Sa pead kahetseva patusena tulema Jeesuse, jumaliku Kaitsja nimel Jumala, halastava ja armulise Isa juurde, uskudes, et Ta teeb just nii, nagu Ta on tõotanud. Need, kes igatsevad Jumala õnnistust, peavad koputama ja kindla usaldusega armu aujärje juures ootama. − The Bible Echo, 1. aprill 1893.

Jaga Facebookis