Koores (ilmalikus ajaloos Kyros, pärsia keeles ’karjane’)

Avaldatud 6.8.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Meeda-Pärsia kuningas; lõpetas Babüloonia impeeriumi (539 eKr). Tahad rohkem teada? Loe: 2. Aja 36:22, 23; Jesaja 44:28; 45:1−13; Esra 1:1−4; Taanieli 1:21; 6:28; 10:1.

Mõtted tänaseks

Jesaja elas ja tegutses prohvetina kaheksandal sajandil enne Kristust. Umbes kaks sajandit hiljem lubas Koores oma esimesel valitsusaastal juutidel Jeruusalemma tagasi minna (Esra 1:1). Kuid Jesaja oli juba ette kuulutanud seda otsust, mille Koores pidi tegema, ja nimetanud teda koguni nime pidi! Seda ütles Jesaja Koorese kohta: „„Mu karjane!“ Tema viib täide kõik, mida ma tahan, ja ütleb Jeruusalemmale: „Sind ehitatakse üles …“ Nõnda ütleb Issand oma võitule Kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid … selleks et sa teaksid, et see olen mina, Issand, Iisraeli Jumal, kes sind on kutsunud nimepidi.“ (Jesaja 44:28; 45:1, 3)

Kõik prohveti ütlused ei ole ennustused, kuid see siin kahtlemata on. Millalgi tulevikus kutsub Jumal mehe, kelle nimi on Koores/Kyros, et tal oleks oluline roll Jumala plaanis Tema rahva jaoks. Jumal ütles Jesaja kaudu: „Mina vöötasin sind [Koores], ehkki sa mind ei tundnud.“ (Jesaja 45:5) Kuidas peame neid sõnu tõlgendama? Kas Kooresel ei olnud oma tahet ja kas ta oleks võinud keelduda laskmast Jumala rahvast Babülooniast lahkuda? Võime esitada palju keerulisi küsimusi. Kuid me võime olla kindlad, et Jumala plaanid lähevad täide, ühel või teisel viisil. Ühes vanas spirituaalis on sõnad: „On kogu maailm Tema peo peal!“

Minu palve

Tänan Sind, Issand, et Sa tead kõike juba algusest ja et Sa kasutad oma plaanide täideviimiseks isegi inimesi, kes Sind ei tunne!

Jaga Facebookis