Kui Püha Vaim on juhtinud

Avaldatud 6.10.2019, rubriik Päeva sõna

Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim. 2. Kiri korintlastele 3:17, 18

„Nende punktide revideerimine on võimalik vaid Peakonverentsi töökoosolekul, kui Püha Vaim on juhtinud kogudust Piibli tõe täielikumale tundmisele, või kui on leitud Jumala Püha Sõna õpetuste väljendamiseks parem keel.“

Jumala Sõna ei saa muutuda. Kuid inimese arusaamine sellest muutub, kui me edasi areneme, nagu nähtub kogu Piiblist ja on kirjeldatud meie tänases tekstis. Ka see fakt on meie uskumuste avaväitesse kirja pandud ning see eristab meid paljudest usulahkudest.

Kristlaste hulgas on üldiselt muutuse suhtes kaks hoiakut. Mõned ei muutu kunagi, nad hoiavad kinni millestki, mida vanemad ja pastorid on õpetanud, ning keelduvad isegi küsimusi esitamast. Küsimusi peetakse uskmatuseks või ustavusetuseks ning seda tihtipeale kardetakse. „Jumal ütles nii, ma usun seda ja sellega on kõik.“ Täiesti tõsi – kui oled kindel selles, mida Ta tegelikult ütles!

Isegi kui nad mõistavad, et teatud kalliks peetud uskumus ei ole piibellik, on nii jäiga õpetusega kristlastel väga raske muutuda, sest nad arvavad, et kui eksivad, ei saa nad võib-olla üldse päästetud. Võib-olla nad üldse ei tundnudki varem Jumalat!

Adventistidel on ainulaadne positsioon selliste inimeste lohutamiseks.

Teised kristlased ja kogudused muutuvad kogu aeg. Nad muutuvad, sest uskumus on ebapopulaarne, sest see ei sobi kultuuriga, milles nad on, sest ühiskond avaldab survet. Nad võivad muutuda isegi selleks, et mingi teise usulahuga sammu pidada.

Need kogudused võivad pidada end „edumeelseks“, kuigi jätavad täielikult kõrvale meie ainsa usaldusväärse usutunnistuse, Piibli, mida võidaks vanamoodsaks pidada. Lihtsalt kogumik hea moraaliga mõistujutte. Või koguni halva moraaliga. Sa võid valid, jätta välja need, mis ei sobi sinu praeguse, pidevalt muutuva vaatega reaalsusele.

Adventistidel on midagi ka neile pakkuda. Me peame tõde millekski, mis on arenev. Ka meile ei meeldi staatiline jäikus. Ja me suudame tunnistada inimese arusaamise muutuvat olemust, ilma et viskaksime minema ainsa tõelise mõõdupuu, mis meil on − Jumala igavese Sõna.

Muutumatu Jumal, juhi jätkuvalt meie vankuvaid samme! Hoia meid teel, kuid ära lase meil selle üle uhkeks muutuda! Anna meile valmisolekut uurida, kuid tõmba meid tagasi, kui kipume uurima Sinu piiridest väljaspool!

Jaga Facebookis