Patu vastu tuleb teha otsustavaid jõupingutusi

Avaldatud 7.7.2018, rubriik Päeva sõna

Kes hoiab õpetust, on elurajal, aga kes põlgab noomimist, eksib ära. Õpetussõnad 10:17

Paljud paluvad vabandust vaimuliku nõrkuse, ägedushoogude ning vendade ja õdede suhtes ilmutatud armastuse puudulikkuse pärast. Nad tunnevad Jumalast võõrdumist ning mõistavad, et on oma mina ja patu orjuses, kuid nende soov täita Jumala tahet põhineb nende enda soovil, mitte sügaval sisemisel Püha Vaimu veenmisel. Nad usuvad, et Jumala seadus on kohustuslik, kuid nad ei võrdle innuka, kohtumõistmisest huvitatud hingega oma tegusid selle seadusega. Nad tunnistavad, et Jumalat tuleb kummardada ja üle kõige armastada, kuid Jumal ei ole kõigis nende mõtetes. Nad usuvad, et tuleb järgida eeskirju, mis käsib teisi armastada, kuid nad kohtlevad kaasinimesi jaheda ükskõiksuse ja vahel ebaõiglusega. Nii kõnnivad nad tahtliku kuulekuse teelt kõrvale. Nad ei tee piisavalt meeleparanduse tööd. Enda ebaõigluse tunnetus peaks juhtima neid innukamalt Jumalat otsima, et saada jõudu Kristuse lahkuse ja kannatlikkuse ilmutamiseks.

Tehakse palju hootisi pingutusi uuenduseks, aga nende pingutuste tegijad ei löö ennast risti. Nad ei anna ennast täielikult Kristuse kätte ega taotle jumalikku jõudu Tema tahte täitmiseks. Nad ei lase end jumaliku sarnasuse järgi vormida. Üldiselt nad tunnistavad oma puudusi, kuid ei loobu konkreetsetest pattudest. „Me oleme teinud asju, mida me poleks pidanud tegema,“ ütlevad nad, „ja oleme jätnud tegemata asjad, mida oleksime pidanud tegema.“ Kuid nende Jumalat teotavat isekust ei nähta Tema seaduse valguses ega ilmutata täit kahetsust oma mina saavutatud võitude pärast.

Vaenlane on nende hootiste pingutustega nõus, sest niisuguseid pingutusi tegevad inimesed ei ole sõjas kurjuse vastu otsusekindlad. Nende mõistuse üle tõmmatakse justkui siluv krohv ja eneseusalduses alustavad nad uut elu, et täita Jumala tahet.

Kuid üldine veendumus patus ei ole uuendav. Meil võib olla ähmane, ebameeldiv puudulikkuse tunne, kuid sellega ei saavuta midagi, kui me ei tee otsustavaid jõupingutusi patu võitmiseks. Kui soovime teha koostööd Kristusega, võita nii, nagu Tema võitis, siis peame Tema jõus osutama kindlameelset vastupanu oma minale ja isekusele. − The Signs of the Times, 11. märts 1897.

Jaga Facebookis