Edu saavutamiseks on vaja head tervist

Avaldatud 7.10.2018, rubriik Päeva sõna

Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra; aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan neid, nagu on õige. Hesekieli 34:16

Kuna mõistus ja hing leiavad väljenduse keha kaudu, sõltuvad nii vaimne kui ka vaimulik jõud suurel määral füüsilisest jõust ja aktiivsusest. Kõik see, mis soodustab füüsilist tervist, soodustab tugeva mõistuse ja tasakaalustatud iseloomu arenemist. Ilma terviseta ei saa keegi oma kohustusi iseenda, teiste inimeste ja Looja ees selgesti mõista ega täielikult täita. Seepärast tuleb tervist sama ustavalt kaitsta kui iseloomu. Igasuguste harimispüüdluste aluseks peavad olema teadmised füsioloogiast ja hügieenist.

Kuigi füsioloogia faktid on praegu nii üleüldiselt teatavaks võetud, valitseb tervise põhimõtete suhtes ärevust tekitav ükskõiksus. Isegi neid põhimõtteid tundvate inimeste hulgas on vähe neid, kes need ellu rakendavad. Kalduvust või impulssi järgitakse nii pimesi, nagu juhiks elu pelgalt juhus, mitte kindlad ja muutmatud seadused.

Noored oma värskuses ja elujõus aduvad vaid vähe oma küllusliku energia väärtust. Aare, mis on väärtuslikum kui kuld, edenemisele olulisem kui õppimine või ühiskondlik positsioon või rikkus – kui kergelt sellesse suhtutakse! Kui järelemõtlematult seda raisatakse! Kui paljud neist, kes rikkuse või võimu pärast võideldes on toonud ohvriks tervise, on peaaegu jõudnud oma soovitud eesmärgini ainult selleks, et abitult kokku kukkuda, samas kui teised, kel on parem füüsiline vastupidavus, on ihaldatud auhinna endale krabanud! Kui paljud on terviseseaduste eiramise tagajärjel tekkinud haiguslike seisundite tõttu jõudnud halbadesse harjumustesse ning ohverdanud igasuguse lootuse selle ja tulevase maailma suhtes!

Füsioloogia õppimise ajal tuleb õpilased suunata mõistma füüsilise energia väärtust ning seda, kuidas saab seda säilitada ja arendada, et panustada elu suures võitluses edu saavutamiseks maksimaalselt.

Lastele tuleb juba varakult õpetada lihtsate õppetundide abil füsioloogia ja hügieeni algteadmisi. … Nad peavad mõistma, kui oluline on kaitsta end haiguste eest iga elundi elujõu säilitamisega. Neile tuleb õpetada, kuidas tulla toime enamlevinud haiguste ja õnnetustega. Igas koolis tuleb anda õpetust nii füsioloogias kui ka hügieenis ja nii palju kui võimalik, tuleb kasutada keha ülesehituse, kasutamise ja hooldamise kohta illustreerivaid vahendeid. − „Education“, lk 195, 196.

Jaga Facebookis