Vilja kasvatamine

Avaldatud 7.11.2019, rubriik Päeva sõna

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus − millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! Kiri galaatlastele 5:22−25

Põhiline uskumus nr 11: „Kasvamine Kristuses: Jeesuse võit annab meile võidu kurjusejõudude üle, kes ikka veel püüavad juhtida meid, kui me käime Temaga rahus, rõõmus ja Tema armastuse kindluses. Nüüd elab meis Püha Vaim, kes annab meile jõu ja väe. Olles pidevalt pühendunud Jeesusele kui meie Päästjale ja Issandale, oleme me vabastatud oma mineviku tegude koormast. Me ei ela enam oma endise eluviisi pimeduses, kurjusejõudude kartuses, teadmatuses ja mõttetuses.“

See on „uus“ põhiline uskumus, mis lisati 2005. aastal. Loomulikult ei ole selles midagi uut – adventistid koos teiste kristlastega on alati uskunud Jeesuses kasvamisse! Kuid me leidsime, et ei olnud seda kontseptsiooni korralikult ametlikus avalduses väljendanud. Meil oli vaja selget avaldust, mis aitaks inimestel mõista, et Jumal on võidu saavutanud ja nad ei pea enam hirmus elama, eriti seetõttu, et misjonitöö laieneb neis paikades, kus on ikka veel vaja nähtavalt kurjade vaimudega võidelda. Meil ei ole ruumi, et siin kogu avaldust tsiteerida, nii et oleks hea mõte lugeda seda ise veebist www.advent.ee.

See uskumus, mida uurime järgmise kolme päeva pühendustekstis, kirjeldab väga reaalselt pühitsuse üksikasju. Kuidas õpime elama nii, et oleme pidevalt Jeesusega Püha Vaimu kaudu ühendatud?

Esimene samm on siin, nagu pöördumise ja õigeksmõistmise puhulgi, võtta and vastu ja tänada. Äärmiselt oluline on mitte sattuda segadusse mõttega, nagu oleks õigeksmõistmine Jumala ülesanne ja pühitsus meie oma. Me palume, usume ja nõuame pühadust, mida Jumal soovib meie sees rajada, samamoodi nagu võtame vastu kõik muud Tema annid. Me palume Tal kõrvaldada hirmu koos „kurjusejõududega, kes ikka veel püüavad meid juhtida“. Me võime elada „rahus, rõõmus ja kindluses“ praegu, enne, kui näeme tulemusi, ja me võime sinna jäädagi.

Kuid on asju, mida saame teha, et aidata endal Jumala juurde jääda. Me vaatame edaspidi mõningaid neist.

Universumi Isand, Sina heitsid kurjad vaimud taevast välja juba kaua, kaua aega tagasi. Nüüd on nad siin ainult sellepärast, et me andsime neile selleks loa, kui valisime Sinu tee asemel nende tee. Ma ei vali neid! Ma valin Sinu! Palun heida nad välja ning heida koos nendega välja ka minu hirm ja kahtlused! Ela minus ja tee nii, et ma oleksin üksnes Sinu oma!

Jaga Facebookis