Kohus on lõppenud

Avaldatud 7.12.2017, rubriik Päeva sõna

Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. Matteuse 16:26, 27

Kui Kristus lõpetab oma kohtumõistmise preesterliku töö taevases pühamus, tuleb Ta tagasi maale ja annab tasu neile, kes on Tema armu vastu võtnud ja lasknud sellel muuta oma elu. Muidugi on mõned, kes on valinud teistsuguse tasu. Kuid sündmuste kulu loogika nõuab Taanieli 7. peatükis esitatud Kristuse tuleku eelse kohtu tüüpi: kõigepealt tuleb kohus ja seejärel Kristuse tulek koos tasuga.

See kohtumõistmine ei toimu mõistagi Jumala informeerimiseks. See on avalik hoopis sellepärast, et on vaja teisi veenda, et Ta teeb õigesti, kui osad päästab ja osad mitte. Sündmuse avalik olemus on põhjus, miks Piibel räägib „raamatutest“, kus on kirjas inimeste elu. Kohtumõistmises on otsustava tähtsusega see, mida nad on teinud.

Siin on probleem. Paulus teeb ju selgeks, et meid ei mõisteta õigeks ega loeta õigete hulka tegude tõttu (Rm 3:20), vaid meid päästetakse täielikult ja täiesti armu läbi (Ef 2:8−10). Ja see on absoluutselt õige. Ent arm mitte üksnes ei andesta ja ei mõista õigeks, see ka muudab, annab väge ja pühitseb.

Võib ka nii öelda: kui oled armu läbi õigeks mõistetud, muutub kogu sinu elu. Sa ei suuda jätkata samal vanal enesekesksel teel. Jeesus muudab seda, kuidas inimene käitub ja mõtleb. Päästetud inimene elab teistsuguste põhimõtete järgi ja need määravad, mida nad oma elus „teevad“.

Teisisõnu, meie teod näitavad, kas südames on pääste või mitte. Jeesuse sõnul vaadatakse lõpukohtus üle nii süda kui ka elu. Isegi Paulus õpetab seda, kui kirjutab, et Jumal „tasub igaühele tema tegude järgi“ (Rm 2:6). Ja nagu oleme näinud, peab Jeesus oma teenimistöö algusest peale tegusid oluliseks: „Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!“, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.“ (Mt 7:21)

Seega juhindub kohus sellest, kuidas need, kes nimetavad end kristlaseks, on oma elu elanud. Ja kui tõendusmaterjal on olemas ja kõigile Kristuse tuleku eelses kohtumõistmises vaatamiseks välja pandud, siis tuleb Jeesus oma inglitega, et tasuda igaühele tema tegusid mööda. Missugune auline väljavaade Jumala rahva jaoks! See päev on ootamist väärt.

Jaga Facebookis