Püüa olla mõõdukas kõiges

Avaldatud 8.7.2018, rubriik Päeva sõna

Õigluse rajal on elu, ja sillutatud teel ei ole surma. Õpetussõnad 12:28

Jumal on lubanud praegusel lõpuajal paista meile tervisereformi valgusel, et me võiksime valguses käies pääseda paljudest hädaohtudest, millega kokku puutume. Saatan tegutseb suure väega, et suunata inimesi isule järele andma, soove rahuldama ja oma päevi hoolimatus meeletuses veetma. Ta näitab isekate naudingute ja sensuaalsete mõnudega elu kütkestavust.

Ohjeldamatus kurnab mõistuse ja keha energiat. Need, kes on lasknud sel end võita, on asetanud end Saatana pinnale, kus neid kiusatakse ja koormatakse ning kus nad viimaks on kõige õiguse vaenlase tahte kontrolli all.

Vanematele on vaja toonitada nende kohustust anda maailma lapsed, kellel on hästi arenenud iseloom, lapsed, kellel on moraalne jõud kiusatusele vastu seista ning kelle elu on austuseks Jumalale ja õnnistuseks teistele. Need, kes astuvad aktiivsesse ellu kindlate põhimõtetega, on valmis seisma rikkumatult käesoleva rikutud ajastu moraalse rüvetuse sees. Kasutagu emad iga võimalust õpetada oma lastele kasulikkust.

Ema töö on püha ja tähtis. Ta peab õpetama oma lastele hällist alates enesesalgamise ja enesevalitsemise harjumusi. Tema aeg kuulub erilises mõttes oma lastele. Aga kui see on peamiselt täidetud praeguse mandunud ajastu tühisusega, kui tema tähelepanu köidavad seltskond, riietus ja lõbustused, jäävad tema lapsed kohasest kasvatusest ilma. ...

Ohjeldamatus algab laua ääres ning suurem osa annab isule järele, kuni järeleandmisest saab osa nende iseloomust. See, kes sööb liiga palju või niisugust toitu, mis ei ole tervislik, nõrgestab jõudu panna vastu teistele himude ja kirgede nõudmistele.

Paljud lapsevanemad lasevad, hoidudes ülesandest õpetada lastele kannatlikult enesesalgamise harjumusi, lastel süüa ja juua, millal nad soovivad. Soov maitsemeelt ja tahtmist rahuldada ei vähene aastate lisandumisel ning neid noori valitsevad ka täiskasvanuna impulsid, nad on himu orjad. Kui nad asuvad oma kohale ühiskonnas ja alustavad iseseisvat elu, ei suuda nad kiusatusele vastu panna. − „Christian Education“, lk 175−177.

Jaga Facebookis