Jookebed (Issand on aupaiste)

Avaldatud 8.7.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Amrami naine ning Aaroni, Moosese ja Mirjami ema. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Moosese 2:1−10; 6:20.

Mõtted tänaseks

Me ei tea, kas Jookebed elas nii kaua, et näha oma kahte poega silmapaistvatel juhikohtadel, kuid me teame tema tegudest Moosese elu alguses. Pärast seda, kui Jookebedil oli sündinud Mooses, otsustas Jookebed selle salajas hoida ning seda heal põhjusel. Egiptuse valitsejad kartsid, et Iisraeli rahvas saab liiga arvukaks ning kujutab endast pikemas perspektiivis tõsist ohtu nende riigile. Sel põhjusel otsustasid nad tappa kõik meessoost imikud (2. Moosese 1:15−22). Jookebed mõtles välja plaani Moosese elu päästmiseks. Ta pani poja papüürusest korvi ning asetas Niiluse jõe servas kasvavatesse pilliroogudesse. See viis lõpuks selleni, et üks vaarao tütardest adopteeris Moosese oma pojaks. Jookebed on selge näide sellest, mida tänapäeval nimetaksime kodanikuallumatuseks.

Veel üks detail on mainimist väärt. Ämmaemandatel, kes aitasid heebrea naisi sünnitusel, oli oma moodus võimudele vastuseismiseks, ning nad suutsid päästa palju heebrea poisslapsi. Neil ei olnud veel Pauluse kirja roomlastele, kus 13. peatükis öeldakse, et peame alluma meie üle seatud võimudele. Kuid nad olid juba mõistnud seda, mida apostel Peetrus ütles hiljem Apostlite tegude 5:29: „Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna.“

Kristlased peavad olema valitsejatele lojaalsed. Kõik muutuks kaoseks, kui igaüks meist individuaalselt saaks muuta riigi seadusi ja parandada organisatsioonide reegleid. Kui kaalul on olulised moraalsed väärtused, siis peavad alati need meid juhtima. Sellisel juhul peame kindlasti kuuletuma Jumalale, mitte inimestele.

Minu palve

Aita mul, Issand, olla lojaalne võimudele, kuid anna mulle arusaamist teada, millal peavad moraalipõhimõtted inimeste reeglite ja seaduste üle valitsema!

Jaga Facebookis