Austa oma isa ja ema

Avaldatud 8.8.2019, rubriik Päeva sõna

Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 2. Moosese 20:12

On aeg vaadata põhiväärtusi, mis leiduvad viiendas käsus, kus nagu kõigis teisteski, on palju rohkem, kui esmapilgul tundub.

Esiteks, mida tähendab kedagi austama?

Enamasti arvame, et see käsk nõuab lugupidamist, mis toob kaasa kuulekuse ja autoriteedile allumise ning seni, kuni vanematele kuuletumine ja allumine on Jumalale kuuletumine ja allumine, nagu peabki olema, on see õige.

Jumal ütleb, et see toob kaasa pika elu ning meditsiinilised uuringud näitavad, et terved peresuhted on kõigile asjaosalistele head ning võimalik, et need pikendavad isegi elu. Kindlasti aitavad need jõuda igavese eluni!

Aga mis siis, kui ema või isa ei ole austusväärne? Siis muutub see käsk keerulisemaks. Mis siis, kui nad kohtlevad sind vääriti? [Esimene samm: otsi abi. Leia jumalakarlik inimene, kellele rääkida, ja tegutse edasi.]

Ent austamises on midagi erilist ja teistsugust, kui õpid Jumalat igal hetkel kesksele kohale panema. On võimalik, lausa kohustuslik, austada inimesi lihtsalt kui inimesi, Jumala näo järgi loodud olevusi. Sel põhjusel saame austada iga inimest maa peal, imikutest vanuriteni, haigetest kriminaalselt hulludeni, puudega (ükskõik kas vaimse või füüsilise puudega) inimesest geniaalseni, vagurast lapsest kuni mõjuvõimsa türannini. Lihtne fakt on, et mõne jaoks, kelle valikud on seda Jumala nägu kõige enam moonutanud, võib olla ainus võimalus muutuda, kui ühel inimesel on julgust otsida ja austada temas seda kübekest, mis on jumalikkusest jäänud.

See ei tähenda ilmtingimata, et vaatame sellele inimesele alt üles, jäljendame teda mingil kombel või kuuletume talle. Kuigi kui otsida, siis sageli on midagi, mida imetleda ja jäljendada. Ka see võib aidata haiget saanud ja eksiteele läinud inimesel tulla tagasi tervema minataju ja Jumala juurde, kellel on tema jaoks suured unistused.

Aga me ei saa üksteist muuta. Isegi mitte armastusega, mis on universumi kõige võimsam jõud. Lõppkokkuvõttes on valik enda teha. Kui inimene teeb jätkuvalt valikuid, mis on kahjulikud, võid teda siiski Jumalas austada, kuid hoia end samal ajal tema eest kaitstuna.

Ja palveta lakkamatult!

Kogu inimkonna Isa, me teame, et Sa armastad kõiki oma lapsi, isegi neid, kes on eksiteele läinud. Tänan Sind nende inimeste eest minu elus, kes näitavad mulle Sinu armastust ning aitavad mul neid austada ja neile Sinu tahte piirides kuuletuda. Palun, et Sa näitaksid mulle ülejäänute suhtes austavat ja armastavat hoiakut! Ja päästa nad!

Jaga Facebookis