Palveta lakkamatult

Avaldatud 8.11.2019, rubriik Päeva sõna

Ma meenutan Issanda tegusid, ma tuletan meelde su imesid muistsest ajast ja ma uurin kõiki su töid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid. Psalmid 77:12, 13

Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest. 1. Kiri tessalooniklastele 5:16−18

Põhiline uskumus nr 11: „Kasvamine Kristuses: selles uues vabaduses Jeesuses oleme me kutsutud kasvama Tema iseloomu sarnasuses, suheldes Temaga iga päev palves, toitudes Tema Sõnast, mõtiskledes selle üle ja Tema juhtimise üle, lauldes Talle kiitust.“

Kristlase päeva esimene, viimane ja vahepealne tegevus peab olema palve. Me palvetame, kui ärkame, palvetame, kui lähme magama, palvetame, kui sööme, palvetame, kui töötame, palvetame, kui mängime, palvetame, kui oleme hirmul, palvetame, kui oleme rõõmsad ... Jõudis kohale? PALVETA!

Selles üheteistkümnenda põhilise uskumuse osas on loetletud nelja asja: palvet, mõtisklemist, Piibli uurimist ja kiitust. Ühtki neist ei saa teha ilma palveta.

Palvet võib määratleda kui Jumalale rääkimist. On inimesi, kes õhutavad „lihtsalt sisehäält kuulama. See on Jumal!“ Ei pruugi olla. Nii sinu palvet Jumalale kui ka Jumalalt saadavate sõnumite kuulamist kujundab ja täidab sinu hoolikas, pühendunud piibliuurimine. Ja ikka peab see olema palvest läbi imbunud. Püha Vaim oli see, kes need sõnad sisendas ja Vaim saab neid sulle selgitada ning anda sinu isiklike asjaoludega sobivaid nüansse. Kuid need on nüansid, mitte täiesti uus tõlgendus sinu jaoks!

Me peame õppima, kuidas olla tasa ja oodata Jumala vastust. Kui kohtleksime teisi nii, nagu kohtleme Jumalat − räägime ja räägime ja siis kõnnime ilma kuulamata minema −, siis kaotaksime üsna pea kõik sõbrad.

Ka kiitus on palve, ükskõik kas seda tehakse sõnas, tegevuses, laulus või lihtsalt õnnelikult eriti kaunist päikeseloojangut vaadates. See on kerge osa. Raske osa on kiita kriisis. Aga kui üritad seda, kuigi see on raske, leiad jõu- ja rahuvarusid, mida sa muud moodi ei leiaks.

Armas Sõber, kes Sa oled lähedasem kui mu oma süda, ole minuga! Hoia mind ühenduses! Õpeta mind! Täna, kogu päev. Ma olen Sinu oma.

Jaga Facebookis