Jumal on omanik

Avaldatud 8.12.2019, rubriik Päeva sõna

Sest kõik metsloomad on minu omad, ja kariloomad tuhandeil mägedel. Ma tunnen kõiki mägede linde, ja loomad minu väljadel on mu juures. Kui mul oleks nälg, ei ma ütleks seda sulle; sest maailm ja selle täius on minu päralt. Psalmid 50:10−12

Põhiline uskumus nr 21: „Ressursside kasutamine: me oleme Jumala majapidajad, kellele Ta on usaldanud … võimed ja vara … Teenides ustavalt Teda ja oma kaasinimesi ning makstes kümnist ja tuues annetusi Tema evangeeliumi kuulutamiseks ja Tema koguduse toetamiseks, tunnistame, et kõik kuulub tegelikult Jumalale. Majapidaja-amet on eesõigus, mille Jumal on meile andnud, et me kasvaksime armastuses ja saavutaksime võidu isekuse ja ahnuse üle.“

Täna mõtleme võimetele ja varale, mille Jumal on meile usaldanud. Üks kõige olulisematest arusaamadest, mis peab meile kohale jõudma, on see, et Tema on Omanik, meie oleme ainult majapidajad. Selles psalmis osutab Jumal ilmselgele – kõik on juba niikuinii Tema päralt!

Vahel tundub, nagu arvaksime, et teeme Jumalale mingi teene, kui pakume Talle osa „oma“ asjadest, „oma“ rahast, „oma“ võimetest. Kas me arvame, et meil oleks üldse eluhing sees, kui Tema ei oleks seda meile andnud? Vaata ringi kohas, kus sa praegu istud. Kui paljud asjadest, mida sa näed, on sinu omad? Kuidas sa need said? Kas keegi andis need sulle? Kas sa töötasid nende nimel, muutes niimoodi Jumal antud võimed varaks? Kas sinu arvamus neist muutuks, kui sa meenutaksid endale, et need kõik kuuluvad tegelikult Jumalale? Kui jah, siis kuidas?

Üks naine istus kirikus ja soovis, et saaks midagi anda. Ta tuli vaevu ots otsaga kokku ja kuigi ta andis Jumalale ustavalt kümme protsenti, ei suutnud ta peaaegu midagi rohkem anda. Siis mõistis ta, et kirikusse oli vaja erilisi laudlinasid osasaamisteenistuse jaoks. Ta õmbles, tikkis ja heegeldas ning pani igasse pistesse palve.

Tema and Jumalale ja Tema rahvale on igal osasaamisteenistusel altaril ja ta teab, et Jumal näeb tema väikest andi ning on rõõmus nii selle kui ka tema üle.

Mida annad sina Jumalale sel nädalal?

Mis juhtuks, kui sa annaksid kõik Temale?

Tuhandeil mägedel olevate kariloomade ja ka mägede Omanik, ma unustan kogu aeg, et minu asjad on Sinu asjad. Anna andeks! Ma tean ka, et on asju, mille olen ostnud Sinu antud andide eest, kuid mida Sinu arvates ei peaks mul üldse olema. Aita mul need asjad ära koristada ja anda kõik ülejäänu Sulle, kaasa arvatud ennast! Õpeta mind olema hea ja ustav majapidaja!

Jaga Facebookis