Kuulekus armu kaudu

Avaldatud 9.2.2018, rubriik Päeva sõna

Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu − ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Kiri efeslastele 2:8

Jumal soovib, et jõuaksime täiuslikkuseni, mis on meile võimaldatud Kristuse anni kaudu. Ta kutsub meid valima õiget poolt, olema ühenduses taevaste jõududega ja võtma vastu põhimõtted, mis taastavad meis Jumala kuju. Ta on ilmutanud elu põhimõtted kirjutatud Sõnas ja suurepärases looduseraamatus. Meie ülesanne on neid põhimõtteid tundma õppida ja teha Temaga koostööd nii ihu kui ka hinge tervise taastamisel.

Inimesed peavad õppima, et kuulekuse õnnistusi kogu nende täiuses võivad nad saada ainult siis, kui võtavad vastu Kristuse armu. Tema arm annab jõu Jumala seadusi järgida. See võimaldab inimesel purustada halva harjumuse ahelad. See on ainus vägi, mis saab teda õigele teele asetada ja seal vankumatult hoida.

Kui evangeelium võetakse vastu selle puhtuses ja väes, siis ravib see kõik patuhaigused. Õiguse Päike tõuseb ja „paranemine tema tiibade all“. (Malaki 3:20) Mitte miski, mida maailm pakub, ei suuda ravida murtud südant, anda meelerahu, kaotada muret ega peletada haigust. Kuulsus, vaimusuurus, andekus – miski neist ei suuda rõõmustada kurba südant ega taastada raisatud elu. Inimese ainus lootus on Jumala elu hinges.

Armastus, mida Kristus kogu olemusse levitab, on elustav vägi. See puudutab tervistavalt iga eluliselt olulist osa – aju, südant, närve. … See paneb hinge rõõmu, mida miski maine ei saa kaotada, rõõmu Pühas Vaimus, tervistava, elu andva rõõmu. …

Kuigi patt on kaua aega tugevdanud oma haaret inimkonna ümber, kuigi Saatan on vale ja kavalusega heitnud Jumala Sõnale oma tõlgenduse tumeda varju ja pannud inimesed kahtlema, ei ole Isa halastuse ja armu rikkalikud vood maa suunas katkenud. Kui inimesed avaksid jumalikke ande hinnates hinge aknad taeva poole, siis voolaks sisse tervendava mõju voog. − „Tervise teenistuses“, lk 114−116.

Jaga Facebookis