Maetud talente tuleb kasutada

Avaldatud 9.3.2018, rubriik Päeva sõna

Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti! Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Kiri koloslastele 4:5, 6

Taotlege ihu, hinge ja vaimu pöördumist. Keerake rätik lahti ja hakake oma Issanda varandusega kauplema. Nii tehes saate juurde teisi talente. Iga hing, kellele on talente usaldatud, peab neid teiste heaks kasutama. Neile, kes viimasel kohtupäeval ütlevad: „Ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!“, ütleb Issand: „Sa halb ja laisk sulane! … Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.“ [Matteuse 25:25−27]

Issand kutsub ikka veel neid, kes on oma puudujääkide suhtes ilmselt pimedad, enesega rahul olevad inimesed, kes kavandavad ja mõtlevad, kuidas saaksid iseennast paremini teenida. Aidaku Jumal vaimulikult pimedatel näha, et maailm vajab päästmist. Neile, kes tõde ei tunne, tuleb seda kuulutada, ja see töö nõuab Kristuse ennastsalgavat heasoovlikkust.

Tuhanded, kes praegu on Jumala töös kasutud, peavad maetud talendid üles kaevama ja need rahavahetajate kätte andma. Need, kes arvavad, et nad saavad kindlasti taevasse oma viise ja kujutlusi järgides, peaksid parem pitseri murdma ja uuesti uurima, kas neil on õigus taevasele varandusele. End Siionis muretult tundvad inimesed peaksid hakkama enda suhtes muret tundma ja küsima: mida ma teen Issanda viinamäel? Miks ei ole ma Kristusega koos ühes ikkes, Jumala kaastööline? Miks ei õpi ma Kristuse koolis Tema tasadust ja südame alandlikkust? Miks ei ole mul Kristuse teenistuses koormaid kanda? Miks ei ole ma otsusekindel kristlane, kes kasutab kõiki oma võimeid ümberringi hukkuvate hingede päästmise nimel vaeva nähes? Kas Sõna ei ütle mitte: „Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie“? [1. Kiri korintlastele 3:9] Kas ei peaks ma Jumala abiga arendama iseloomu praeguseks ajaks ja igavikuks ning edendama tõe pühitsuse kaudu jumalakartlikkust endas ja teistes? − The Review and Herald, 21. august 1900.

Jaga Facebookis