Joona (tuvi)

Avaldatud 9.7.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Prohvet põhjapoolses kuningriigis Jerobeam III valitsusaja (792−753 eKr) alguses. Tema tööd kirjeldab Piiblis raamat, mis kannab tema nime ja mis asub „väikeste“ prohvetite hulgas. Tahad rohkem teada? Loe: Joona 1−4.

Mõtted tänaseks

Joona lugu kõnetab meie kujutlusvõimet. Juhtum prohvetist „suure kala“ sees on laste hulgas väga populaarne. Kuid täna soovime keskenduda mõneks hetkeks sellele, kuidas see kõik algas. Jumal käskis Joonal minna paganlikku linna Niinevesse, et anda neile edasi sõnum, mis Jumalal oli nende jaoks. See ei olnud üldse see, mida Joona tahtis, niisiis leidis ta laeva, mis pidi ta viima kaugele Tarsisesse, „Issanda silma alt ära“.

Joona koges seda, mida arvutu hulk inimesi ka pärast teda on läbi elanud. Võime otsustada olla sõnakuulmatud, kui Jumal käsib meil midagi teha. Võime valida oma elu jaoks marsruudi, mis viib eemale Jumalast, kuid Issanda juurest põgenemine on lihtsalt võimatu. Seda avastas ka prohvet peagi. Ta põgenes, kuid Jumal jõudis talle järele.

Joona oli üsna kangekaelne. Jumal pidi sekkuma rohkem kui üks kord, et Joona jälle tagasi järje peale tuua. Kuid Jumal oli prohvetiga kannatlik. See on lohutav mõte ka meile. Võib-olla oleme oma elus Jumala eest rohkem kui kord põgenenud, kuid siiski on meil kindlustunne, et Jumal ei loobu meist kergelt.

Minu palve

Issand, andesta mulle, kui olen mõnikord Sinu eest põgenenud! Tänan Sind kannatlikkuse eest ja selle eest, et jõuad mulle alati järele!

Jaga Facebookis