Tõelised oksad

Avaldatud 9.9.2017, rubriik Päeva sõna

Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Johannese 15:5−8

On olemas ainult kaht tüüpi oksad (see tähendab, ainult kaht moodi koguduseliikmed) − viljakad ja viljatud. Viljatud oksad lõigatakse tõelise viinapuu küljest ära. Ja neid, kes jäävad külge, kärbitakse eluraskustega, kui Jumal kujundab neid veelgi viljakamateks jüngriteks.

Muidugi ei meeldi kellelegi meist kärpimine. Kuid Jumal kasutab elu väljakutseid, et täiustada meid kristlastena. Nagu Paulus ütleb Kirjas roomlastele: „Me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.“ (Rm 5:3−5)

Meiega ei juhtu midagi sellist, mida Jumal ei kasutaks meie kärpimiseks, puhastamiseks ja kujundamiseks Tema eesmärgil ja Talle austuseks. Selle eest võime olla tänulikud, kuigi protsess võib olla ebamugav.

Kärpimist tehakse siis, kui hoolitsev aednik valmistab oma viinapuid ette veel rohkem vilja kandma. Mõni meie elu aspekt lõigatakse maha, et Jumal saaks suunata meie energia suurendama tootlikkust kandes aina rohkem ja paremat vilja.

Aga mis on see vili? Seda on kahte sorti. Üks on järgmiste inimeste jüngriks tegemine. Jumal kasutab kristlasi, et nad tunnistaksid Tema armastusest ja võidaksid teisi Kristuse teele.

Teine viljakandmise vorm on kristliku iseloomu kujundamine. „Aga Vaimu vili,“ ütleb Paulus, „on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.“ (Gl 5:22, 23)

Inimese elus on mõlemat tüüpi viljad omavahel põimunud. Kristliku iseloomu ilu ongi ju selles, et see juhib teisi Jeesuse juurde. Ja mõlemat tüüpi vili on Püha Vaimu töö tulemus. Me ei suuda ilma Jeesuse ja Vaimuta midagi teha. Kuid nendega koos kanname loomu poolest magusaid viinamarjakobaraid.

Isa, aita mul täna jääda Jeesusega ühendusse, et ma võiksin aina viljakam olla!

Jaga Facebookis