Aeg Jumala jaoks

Avaldatud 9.9.2019, rubriik Päeva sõna

Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele! 5. Moosese 6:4−9

Rääkisime juba oma aja Jumalale andmisest, kuid seda teemat tasub tõenäoliselt uuesti uurida. Teise käsu põhiväärtuste puhul vaatlesime Jumala kummardamist ning avastasime, et Jumalale päeva alguse andmine ja siis kogu päev kummardamismeelsuse säilitamine aitab meil hoida Teda keskpunktis.

Kaheksanda, varastamist keelava käsu puhul uurime, kuidas varastamise asemel anda, nii et mõelgem selles kontekstis, kuidas anname Jumalale aega lisaks otsesele teenimisele.

Prantsuse munk 17. sajandist, kes on saanud tuntus inglispärase nimega vend Lawrence, kirjutas imelise raamatu „Jumala ligiolu harrastamine“. Selles kirjutab ta: „Tööaeg ei erine minu puhul palveajast ning oma köögi lärmis ja kolinas, kui mitu inimest hõiguvad samal ajal erinevaid asju, on mu südames Jumala sama suur rahulikkus, nagu oleksin põlvedel õnnistatud sakramenti vastu võtmas.“ Vend Lawrence’i kõige tähtsam käitumisreegel või põhiväärtus, kui soovid, oli anda Jumalale iga asi, mida pead tegema.

Teisisõnu, jah, me anname aega ainult Jumalale pühendushetkedes ja Piibli uurimises. Jah, meil on päeva jooksul teisi palveaegu. Aga kas sa oled andnud Talle nõudepesemise? Kas oled andnud Talle oma kodused tööd? Kas oled andnud Talle ühest kohast teise sõitmise aja? Kas oled andnud Talle oma mobiiltelefoni, Facebooki lehe ja Twitteri konto?

Küsimus: kui palju aega peaksime Jumalale andma?

Vastus: 24 tundi ööpäevas.

Minu päeva 86 400 sekundi Jumal, Sa võid need kõik endale saada. Aita mul neid Sinu ja teistega jagada! Ma soovin olla praktiliselt Sinu ligiolus, ma ei taha varastada Sind minult ega mind Sinult. Näita mulle, mida anda, millal anda ja kuidas anda, kuid kõigepealt aita mul kõik Sulle anda!

Jaga Facebookis