Tervisereform ja kolmanda ingli kuulutus on tihedalt seotud

Avaldatud 9.10.2018, rubriik Päeva sõna

Kes annab kõigele lihale roa, sest tema heldus kestab igavesti! Tänage taeva Jumalat, sest tema heldus kestab igavesti! Psalmid 136:25, 26

Issand on oma ettenägevuses andnud valguse, et rajada sanatooriumid, kus haigeid ravitakse hügieenipõhimõtete alusel. Inimesi tuleb õpetada lootma Issanda ravivahenditele − puhtale õhule, puhtale veele ja lihtsale tervislikule toidule.

Kõik inimeste füüsilise ja moraalse tervise heaks tehtud pingutused peavad tuginema moraali põhimõtetele. Reformi kaitsjad, kes tegutsevad Issanda au silmas pidades, toetavad oma jalad kindlalt hügieenipõhimõtetele ja võtavad omaks õiged kombed. Inimesed vajavad tegelikke teadmisi. Valede eluviiside tõttu toovad praeguse põlvkonna mehed ja naised endale lugematul hulgal kannatusi.

Arstidel on reformi elluviimisel teha töö inimeste harimisel, et nad mõistaksid nende füüsilist elu juhtivaid seadusi. Nad peavad teadma, kuidas süüa korralikult, töötada mõistlikult ja riietuda tervislikult. Neile tuleb õpetada, kuidas saada kõik harjumused elu- ja terviseseadustega kooskõlla ning loobuda ravimitest. Suur töö on vaja ära teha. Kui tervisereformi põhimõtteid ellu rakendatakse, on see töö tõepoolest kolmanda ingli kuulutuse omaga nii tihedalt seotud nagu käsi keha küljes.

Miks on nii palju lahkhelisid? Miks on sellel suurel misjonipõllul nii palju sõltumatut tegevust, nii palju isekat auahnust? See teotab Jumalat. Vaja on keskendunud, ühtset tegutsemist. See on arsti töös sama vajalik kui igas teises tööharus Jumala suureks päevaks ettevalmistamisel. …

Õpetage inimestele, kuidas haigusi ära hoida. Käskige neil lõpetada loodusseaduste vastu mässamine ja anda kõiki takistusi kõrvaldades sellele võimalus teha oma parimad pingutused asjade kordaseadmiseks. Loodusel peab olema õiglane võimalus oma tervendavat toimejõudu rakendada. Me peame tegema tõsiseid jõupingutusi, et jõuda haigete ravimise meetoditega kõrgemale tasemele. Kui Jumala antud valgus valitseb, kui tõde võidab vale, tehakse tervisereformis edusamme. See peab nii olema. − „Manuscript Releases“, 13. kd, lk 177, 178.

Jaga Facebookis