Otniel (minu jõud on Jumalas)

Avaldatud 9.10.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Iisraeli esimene kohtumõistja mõnda aega pärast Joosua surma; 14. sajand eKr. Tahad rohkem teada? Loe: Joosua 15:17; Kohtumõistjate 1:12−15; 3:7−11.

Mõtted tänaseks

Otniel oli esimene kohtumõistjate reas − esimene juhtidest, kes rohkem kui 350 aasta pikkuse perioodi jooksul vabastasid iisraellased, kui nad pidid oma vaenlastele vastu astuma. Nad tegelesid ka nõuandmise ja konfliktide lahendamisega. See ei olnud dünastia küsimus ega mingi demokraatlik valimisprotsess. Jumal oli oma rahva Valitseja, kuid hoolitsuses ja halastuses oma rahva vastu korraldas ta aeg-ajalt, kriitilistel hetkedel, tõusma esile kedagi, kes suutis Tema rahva vabastada.

Otnieliga näeme algamas mustrit, mis sajandite jooksul üha jälle kordus. „Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning teenisid baale … kui nad Issanda maha jätsid ja teenisid Baali ja Astartet …“ (Kohtumõistjate 2:11−13) Aga kui olukord muutus kriitiliseks, hüüdsid nad Jumala poole abi pärast ja Issand oma armastuses saatis neile vabastaja. Pärast seda läksid asjad piiratud aja jooksul hästi.

Otniel oli esimene mees, kelle Jumal saatis kohtumõistjaks. Ta oli Kaalebi venna poeg ning kahtlemata teadis, kui julge oli olnud tema onu, üks maakuulajatest, kes olid saadetud tõotatud maad uurima. Otniel oli jäänud ustavaks Iisraeli Jumalale ja kui Jumal kutsus teda kohtumõistjaks, oli ta ülesandeks valmis. „Issanda Vaim tuli tema peale“ (Kohtumõistjate 3:10) ja andis talle võimekuse teha, mida temalt oodati. Ta toimis vaenlasega otsustavalt ning „maal oli rahu nelikümmend aastat“ (salm 11). Otniel koges, mida inimesed suudavad teha, kui neid juhib Vaim.

Minu palve

Armas Jumal, palun meenuta mulle jätkuvalt, et ma saan oma käsilolevates projektides tõeliselt edukas olla siis, kui mind juhib Sinu Vaim!

Jaga Facebookis