Meie ainus planeet

Avaldatud 9.12.2019, rubriik Päeva sõna

Kõik, kes olid rahvast alles jäänud, kuulsid Issanda, oma Jumala häält ja prohvet Haggai sõnu, nõnda nagu Issand, nende Jumal, teda läkitas, ja rahvas kartis Issandat. Ja Haggai, Issanda käskjalg, ütles Issanda ülesannet täites rahvale nõnda: „Mina olen teiega, ütleb Issand.“ Haggai 1:12, 13

Põhiline uskumus nr 21: „Ressursside kasutamine: me oleme Jumala majapidajad, kellele Ta on usaldanud … maa õnnistused ja ressursid. Majapidaja rõõmustab õnnistuste pärast, mis saavad osaks teistele tema ustavuse kaudu.“

Haggai 1. peatükis on haarav lugu. Ülaltoodud salmid on kõigest selle lõpp. Rahvas oli tulnud pikast Paabeli vangipõlvest tagasi ning nad olid kasutanud nii palju aega enda majade ülesehitamiseks, põldude rajamiseks ja kõigeks muuks, et nad olid templi ülesehitamist edasi lükanud. Kunagi ei tundu olevat „õige aeg“.

Kuid mida enam nad seda edasi lükkasid, seda vähem suutsid nad seda teha. Jumal ütleb Haggai kaudu, et nad muudkui näevad vaeva, kuid sellest ei ole suurt kasu, nad ei tunne kunagi rahuldust ja neil pole kunagi piisavalt soe. „Meil ei ole midagi üle, et Jumalale anda,“ võis rahvas tunda olevat õigust öelda.

Salmides 9−11 ütleb Jumal: „Mispärast? küsib vägede Issand. Minu koja pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete igaüks omaenese koja asjus. Seepärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja. Ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, veinile ja õlile ja kõigele, mida maa toodab.“

Sõnum on selge. Kui annad kõigepealt Jumalale, siis järgnevad õnnistused, täpselt nagu Malaki samal ajal tõotas. Rahva kuulas ja Jumal vastas kohe, nagu Ta teeb alati, kui keegi Tema poole liigub.

Kuid oluline on, et me ei püüaks olla head majapidajad selle nimel, et meie saaksime õnnistatud. Nagu meie põhilises uskumuses on välja toodud, on suurim rõõm näha teistele osaks saavaid õnnistusi sellepärast, et me oleme ustavalt Jumala ressursside eest hoolitsenud.

Meil on ainult see üks planeet. Jumal teeb selle uueks, see on tõsi. Kuid sellest õnnistusest saavad osa üksnes need, kes on praegu hästi hoolitsenud selle eest ja kõigi eest, kes maa peal elavad. Kui sa hakkad seda asja tõsiselt uurima, on hämmastav, kui palju õnnistusi on Piiblis otseselt seotud maa ja selle ressurssidega ning nende eest hoolitsemisega (või hoolitsuse puudumisega).

Kogu maa Issand, ma tunnistan pidevat kiusatust mõelda kõigepealt iseendale ja oma vajadustele. Ma usun, et kui ma otsind Sind ja Sinu kuningriiki, siis kõige ülejäänu eest kantakse hoolt.

Jaga Facebookis